[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      การเผยแพร่ผลงาน
      ศุกร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553 

  ผู้เขียน : notmala
  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 158 | คะแนน Rating: 1.3/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 23 votes)

  คำค้น :

  บทคัดย่อ :  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี

                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) เพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสีนักเรียน     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนวัดสันคะยอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต1  

  บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย :  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) เพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสีนักเรียน          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสันคะยอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน  เขต 1

  ผู้รายงาน นางรัตนา  มาลา ตำแหน่ง   ครูชำนาญการ ปีที่ทำการศึกษา : พ.ศ. 2551-2552 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1). เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี (2). เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี  (3). เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) (4). เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสันคะยอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แบบฝึกทักษะการวาดภาพ   ระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) จำนวน 7 เล่มดังนี้  เล่มที่ 1.เรื่องอุปกรณ์สร้างสรรค์งานศิลป์ เล่มที่ 2  เรื่องพื้นฐานเรื่องเส้น เล่มที่ 3 เรื่อง รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว เล่มที่ 4 เรื่อง รอบรู้เรื่องสีในงานทัศนศิลป์ เล่มที่ 5 เรื่อง การวาดภาพโรงเรียนของเรา เล่มที่ 6 เรื่อง การวาดภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน เล่มที่ 7 เรื่อง การวาดภาพธรรมชาติ  เครื่องมือที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี  คือ1. แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี 2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  3.แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน4.แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอผลงานการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการบรรยายประกอบตาราง

   ผลการศึกษาพบว่า 1. แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี ในภาพรวมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 2. ค่าความก้าวหน้าของแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

  ปีที่ 2ในภาพรวมร้อยละ คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีพัฒนาการโดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  3. นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากคะแนนเต็มรวม 200 คะแนน ได้คะแนนรวม 170 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 17.00 คิดเป็นร้อยละ85.00  4. นักเรียนมีความพึงพอใจมีต่อการเรียนด้วยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก


  จำนวนที่เข้าชม : 2216   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์
      การพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      บทคัดย่อ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนคาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |