[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      หน่วยการเรียนรู้ภาษาไทย ป.6 สนุกกับคำไทย
      ศุกร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2554 

  ผู้เขียน : kaisorn


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 197 | คะแนน Rating: 1.6/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 24 votes)

  คำค้น : ผลงานกลุ่มสาระภาษาไทย: ผลงานกลุ่มสาระภาษาไทย: ผลงานกลุ่มสาระภาษาไทย

                                    แผนการจัดการเรียนรู้

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  ภาคเรียนที่    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

  หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔ เรื่องสนุกกับคำไทย

   

  โดย  นางไกรสร   ศรีภูวงศ์

  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๕

                   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  จำนวนที่เข้าชม : 2483   [ คลิกขึ้นบน ]
   


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของ Underhill
      รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การปลูกผักสวนครัวโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีีท่ี 5 โรงเรียนบ้านหัวถนน
      การพัฒนาทักษะด้านการอ่านสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ซิปปาโมเดล (CIPPA) โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย วิชาการเขียนโปรแกรม เรื่องการเขียนโปรแกรมสร้างตัวละครเคลื่อนไหว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านค่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
      รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมประกอบอาหารเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ
      รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ รหัส ง 16101 วิชางานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |