[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


 สมาชิกที่ออนไลน์ขณะนี้


tanyarat04

เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


       การส่งคะแนนแบบประเมินวิทยฐานะ
      พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 

  ผู้เขียน : ruur2555


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 383 | คะแนน Rating: 1.7/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 31 votes)

  คำค้น : ผลงานวิชาการ

   การส่งคะแนนแบบประเมินวิทยฐานะ

           การส่งคะแนนแบบประเมิน (บันทึกร่องรอย) รวมทั้งแบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะฯ   และแบบรายงานสรุปผลการประเมินวิทยฐานะของคณะกรรมการฯ   จึงขอความอนุเคราะห์ให้ปฏิบัติ  ดังนี้

                      1. คะแนนแบบรายงานผลการประเมินฯ  (บันทึกร่องรอย)     ให้นำคะแนนของคณะกรรมการทั้ง  3  ท่าน   (จำนวน  1  ชุด)    ใส่ในซองน้ำตาลเป็นรายบุคคล   โดยปิดผนึกมาให้เรียบร้อย  พร้อมเขียนรายละเอียดหน้าซอง  ดังนี้

                                  

  คะแนนการประเมินวิทยฐานะ  .......................................................

  ชื่อ/สกุล  ........................................................................................................

  ตำแหน่ง ........................................................................................................

  โรงเรียน  .......................................................................................................

  อำเภอ............................................................................................................

   

   

                  2. คะแนนแบบรายงานผลการประเมินฯ   และแบบรายงานสรุปผลการประเมินฯของคณะกรรมการ  หากโรงเรียนที่มีผู้ขอรับการประเมินมีมากกว่า  1  ราย ให้แยกเป็นรายบุคคล โดยเรียงแบบคะแนนของคณะกรรมการ ทั้ง   3  ท่าน  (จำนวน  3  แผ่น)    และแบบรายงานสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ  (ที่มีลายเซ็นครบทั้ง  3  ท่าน)  เย็บเป็น  1 ชุด   โดยไม่ต้องปิดผนึกซองมา

  หมายเหตุ  กรุณาระบุวิทยฐานะมาให้ชัดเจนด้วย   เช่น  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ/วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ/ วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ/  วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  หรือ วิทยฐานะครูชำนาญการ/  เป็นต้น  ส่งให้  สพท.บร.1   จำนวน   1  ชุด   ส่วนที่เหลือให้เก็บรักษาไว้ที่โรงเรียน   

                

  วิทยฐานะครูชำนาญการ (กรณีปกติ) ใช้แบบประเมิน  ดังนี้

  แบบ วฐ.3  แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะฯ   และ

  แบบ วฐ.4  แบบรายงานสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการวิทยฐานะฯ

  หมายเหตุ    จะต้องประเมินทั้ง  3  ด้าน  

  วิทยฐานะครูชำนาญการ (กรณีพิเศษ)  (กรณีครูดีเด่น)  ใช้แบบประเมิน  ดังนี้

  แบบ วฐ.(พ) 2/2  แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะฯ    และ

  แบบ วฐ. (พ) 3/2  แบบรายงานสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการวิทยฐานะฯ           

  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (ทุกตำแหน่ง)  ใช้แบบประเมิน  ดังนี้

  แบบ วฐ.3/1 (1)  แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะฯ    และ

  แบบ วฐ.4/1 (1)  แบบรายงานสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการวิทยฐานะฯ

  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  (ทุกตำแหน่ง)  ใช้แบบประเมิน  ดังนี้

  แบบ วฐ.3/2 (1)  แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะฯ    และ

  แบบ วฐ.4/2 (1)  แบบรายงานสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการวิทยฐานะฯ

       

   

  ชำนาญการ  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้านจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ  65

  ชำนาญการพิเศษ  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน 1 ด้าน 2  (ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม   จรรยาบรรณวิชาชีพ   และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน)     ผลการประเมินแต่ละด้านต้องได้คะแนนแต่ละด้านจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ  70                     

  เชี่ยวชาญ  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน 1 ด้าน 2   (ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ    และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน)  ผลการประเมินแต่ละด้านต้องได้คะแนนแต่ละด้านจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ  75                     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  จำนวนที่เข้าชม : 2240   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์
      การพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      บทคัดย่อ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนคาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |