Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/ptk/domains/krupunmai.com/public_html/index.php:1) in /home/ptk/domains/krupunmai.com/public_html/index.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/ptk/domains/krupunmai.com/public_html/index.php:1) in /home/ptk/domains/krupunmai.com/public_html/index.php on line 3

แบบรายงานก.ค.ศ.1/1-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      แบบรายงานก.ค.ศ.1/1
      เสาร์ ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 

  ผู้เขียน : anya123


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 501 | คะแนน Rating: 1.9/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 35 votes)

  คำค้น : ผลงานวิชาการ

   

  แบบเสนอขอรับการประเมิน

  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

  ชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ ( ทุกตำแหน่ง )

   

   

  ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ ทักษะวิชาการ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

   

  1.  ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

            ชื่อ  นางอนัญญา         นามสกุล  จันทรัตน์       อายุ  38  ปี     อายุราชการ  15  ปี 

            คุณวุฒิทางการศึกษา

  1.     วุฒิปริญญาโท  ………………………………….

  2.  วุฒิปริญญา…………………………….

  ตำแหน่ง  ครู คศ.2     ตำแหน่งเลขที่  ………………..  วิทยฐานะ ชำนาญการ

  สถานศึกษา/หน่วยงาน  …………………………………  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

  รับเงินเดือนอันดับ  คศ. 2    ขั้น  …………..  บาท

  2.  การรับราชการ

            2.1  เริ่มรับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ 1  ระดับ  3  เมื่อวันที่  19  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2539

            2.2  เคยดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะที่สำคัญดังนี้

   

  วัน  เดือน  ปี

  ตำแหน่ง

  ระดับเงินเดือน

  ระดับ/อันดับ

  ขั้น(บาท)

  19 ก.ย. 2539

  อาจารย์ 1  โรงเรียนสุไหงโก-ลก

  3

  6,360

  1  ต.ค. 2542

  อาจารย์ 1  โรงเรียนสุไหงโก-ลก

  4

  7,380

  1  เม.ย. 2546

  อาจารย์ 1  โรงเรียนสุไหงโก-ลก

  5

  9,300

  3  ธ.ค. 2547

  อาจารย์ 2  โรงเรียนนราสิกขาลัย

  6

  11,790

  24 ธ.ค. 2547

  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนนราสิกขาลัย

  ค.ศ.2

  11,790

  9 ก.ค. 2550

  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนนราสิกขาลัย ช่วยราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

  ค.ศ.2

  15,230

   

   

  วัน  เดือน  ปี

  ตำแหน่ง

  ระดับเงินเดือน

  ระดับ/อันดับ

  ขั้น(บาท)

  10 พ.ย. 2552

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

  ค.ศ.2

  19,350

  ปัจจุบัน

  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

  ค.ศ.2

  24,440

   

  2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันเมื่อวันที่  24  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2547

  ได้รับเป็นวิทยฐานะปัจจุบัน เมื่อวันที่  24  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2547

  2.4    เคยขอมีวิทยฐานะเดียวกันนี้  ครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  -  เดือน  -  พ.ศ.  

   

  3.  การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน ( ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง  2 ปี ย้อนหลัง )

            สายงานการสอน

  1)      การปฏิบัติการสอน

  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553 

  ตาราง แสดงจำนวนรายวิชา  ระดับชั้น  จำนวนคาบเรียน ที่ปฏิบัติการสอน  ดังนี้

   

  ที่

  กลุ่มสาระการเรียน /วิชาที่สอน/ทักษะ

  ระดับชั้น

  จำนวน

  ชม./คาบ/สัปดาห์

  1

  ทว 208  ทักษะวิชาการ

  ม. 2 / 3

  4

  2

  ทว 209  ทักษะวิชาการ

  ม. 3 / 2

  4

  3

  ทช 209 ทักษะการช่วยเหลือตนเองและสุขอนามัย

  ม. 3 / 2

  4

  4

  ทส 209 ทักษะภาษาและการสื่อสาร

  ม. 3 / 2

  4

             กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  5

  กิจกรรมแนะแนว

  ม. 3 / 2 ,ม. 3 / 3

  2

  6

  กิจกรรมชุมนุมคณิตคิดสนุก

  ม. 3 / 2

  1

  7

  กิจกรรมลูกเสือ / ยุวกาชาด

  ม. 1 – ม.3

  1

  8

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

  ม. 3 / 2,ม. 3 / 3

  2

  รวม

  22

   

   

   

  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553

  ตาราง แสดงจำนวนรายวิชา  ระดับชั้น  จำนวนคาบเรียน ที่ปฏิบัติการสอน  ดังนี้

   

  ที่

  กลุ่มสาระการเรียน /วิชาที่สอน/ทักษะ

  ระดับชั้น

  จำนวน

  ชม./คาบ/สัปดาห์

  1

  ทว 208 ทักษะวิชาการ

  ม.2 / 3

  4

  2

  ทว 209 ทักษะวิชาการ

  ม. 3 / 2

  4

  3

  ทช 209 ทักษะการช่วยเหลือตนเองและสุขอนามัย

  ม. 3 / 2

  4

              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  4

  กิจกรรมแนะแนว

  ม. 3 / 2

  1

  5

  กิจกรรมแนะแนว

  ม. 3 / 3

  1

  6

  กิจกรรมชุมนุมคณิตคิดสนุก

  ม. 3 / 2

  1

  7

  กิจกรรมลูกเสือ / ยุวกาชาด

  ม. 1 – ม.3

  1

  8

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

  ม. 3 / 2

  1

  9

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

  ม. 3 / 3

  1

  10

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

  5 / 1 , ป 6 / 1

  (บกพร่องทางการได้ยิน)

  1

  รวม

  19

   

  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554

  ตาราง แสดงจำนวนรายวิชา  ระดับชั้น  จำนวนคาบเรียน ที่ปฏิบัติการสอน  ดังนี้

  ที่

  กลุ่มสาระการเรียน /วิชาที่สอน/ทักษะ

  ระดับชั้น

  จำนวน

  ชม./คาบ/สัปดาห์

  1

  ทักษะวิชาการ

  ม.1/2

  4

  2

  ทักษะวิชาการ

  ม.1/3

  4

  3

  ทักษะงานอาชีพ

  ม.1/2

  6

  4

  ทักษะภาษาและการสื่อสาร

  ม.1/2

  4

              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  5

  กิจกรรมแนะแนว

  ม. 1 / 2

  1

  6

  กิจกรรม ลูกเสือ / ยุวกาชาด

  ม. 1 – ม.3

  1

  รวม

  20

  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554

  ตาราง แสดงจำนวนรายวิชา  ระดับชั้น  จำนวนคาบเรียน ที่ปฏิบัติการสอน  ดังนี้

   

  ที่

  กลุ่มสาระการเรียน /วิชาที่สอน/ทักษะ

  ระดับชั้น

  จำนวน

  ชม./คาบ/สัปดาห์

  1

  ทักษะวิชาการ

  ม.1/2

  4

  2

  ทักษะวิชาการ

  ม.1/3

  4

  3

  ทักษะงานอาชีพ

  ม.1/2

  6

  4

  ทักษะภาษาและการสื่อสาร

  ม.1/2

  4

              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  5

  กิจกรรมแนะแนว

  ม. 1 / 2

  1

  6

  กิจกรรมลูกเสือ / ยุวกาชาด

  ม. 1 – ม.3

  1

  รวม

  20

   

  2)     จำนวนชั่วโมงที่สอน

  ภาคเรียน / ปีการศึกษา

  จำนวนชั่วโมง /สัปดาห์

  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553 

  22

  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553 

  19

  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554 

  20

  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554 

  20

   

  3 ) ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้น / ครูประจำกลุ่ม ฯ

                     ปีการศึกษา  2553  ( ภาคเรียนที่ 1 และ 2 )  ปฏิบัติหน้าที่

  1.  ครูประจำชั้น กลุ่มนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

  2.  ครูประจำกลุ่มทักษะวิชาการ สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา

  ปีการศึกษา  2554   ( ภาคเรียนที่ 1 และ 2 )  ปฏิบัติหน้าที่

  1.  ครูประจำชั้น กลุ่มนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

  2.  ครูประจำกลุ่มทักษะวิชาการ สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา
  4)     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ

    

  ปีการศึกษา /ภาคเรียน

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ 

  จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์

  ปีการศึกษา  2553

  ภาคเรียนที่  1  และ  2

   

  ปีการศึกษา  2554

  ภาคเรียนที่  1  และ  2

   

  กิจกรรมแนะแนว

  1

  กิจกรรมนักเรียน

         -  ชุมนุมคณิตคิดสนุก

         -  ลูกเสือ / ยุวกาชาด

   

  1

  1

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

  -     กิจกรรมค่ายวิชาการ

  -     กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

  -     กิจกรรมทัศนศึกษา

   

  1 ครั้ง / ปี

  1 ครั้ง / ปี

  1 ครั้ง / ปี

   

  5)      หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ ( ถ้ามี )

   

  1.  งานในกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ

  1.1  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

  ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล          โดยได้ร่วมวางแผน   ดำเนินงาน  ปรับปรุงพัฒนาระบบ  การปฏิบัติงานบุคคล  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่วางไว้  โดยมีรายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

                     1.1  หัวหน้างานกำหนดตำแหน่ง

                      1.2  คณะกรรมการ การสรรหาและบรรจุ

  1.3  หัวหน้างานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  1.4  หัวหน้างานทะเบียนประวัติ  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

  1.5  หัวหน้างานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

  1.6  หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.7  คณะกรรมการงานสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจ

  1.8. คณะกรรมการงานวินัยและการรักษาระเบียบวินัย

   

  1.2. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

  ข้าพเจ้าได้ร่วมวางแผนการดำเนินงานในกลุ่มงานวิชาการงานการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ร่วมจัดทำหลักสูตร และมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ร่วมปรับปรุงพัฒนาระบบ   การปฏิบัติงานวิชาการ  ส่งเสริม  สนับสนุนให้การดำเนินงานในกลุ่มงานบริหารวิชาการบรรลุตามวัตถุประสงค์  โดยมีรายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

   

  1.2.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา

  ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยร่วมประชุม วางแผน จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ร่วมกับคณะครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตร สภาพผู้เรียนและชุมชนเพื่อวางแผนดำเนินการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียน จัดรายวิชาให้เหมาะสมกับความสามารถของครูและผู้เรียน  ออกแบบโครงสร้างหลักสูตร  ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับนักเรียน พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  แบบบันทึกพัฒนาการ  แบบสรุปพัฒนาการ   ส่งเสริม  สนับสนุนให้การดำเนินงาน  การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร  และบรรลุตามวัตถุประสงค์  ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานการเรียนการสอนให้กับเพื่อนครูและนักเรียน

   

       1.2.2  คณะกรรมการงานแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

            ข้าพเจ้าได้ร่วมวางแผน  ประชุม จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน  และให้คำปรึกษาในการดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล   แก่คณะครูผู้สอน

   

       1.2.3 หัวหน้ากลุ่มครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับม.ต้น

  ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของกลุ่มครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ ม.ต้น  ในการเข้าร่วมรับฟังหรือประชุม อบรม สัมมนาแล้วนำองค์ความรู้มาขยายสู่กลุ่มครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ ม.ต้น   ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ส่งเสริม     งานหรือกิจกรรมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

   

  1.2.4  หัวหน้ากลุ่มทักษะวิชาการสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

  ข้าพเจ้าได้ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มทักษะวิชาการวางแผนงานเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาการตามศักยภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา            จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นการส่งเสริมทักษะความสามารถด้านวิชาการให้กับนักเรียน  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  ในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้นักเรียน    ได้ฝึกทักษะด้านวิชาการ ควบคู่กับทักษะอื่น ๆ  ทั้งภายใน   ภายนอกโรงเรียน  และร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   

           1.2.5. คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา

  ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการงานประกันคุณภาพสถานศึกษา    ได้ร่วมกับคณะกรรมการจัดทำข้อมูลพื้นฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคนมีความรู้  ความเข้าใจและพร้อมที่จะดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา  ดำเนินการประเมินความก้าวหน้าในเรื่องคุณภาพของสถานศึกษาและคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เตรียมพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษา    นำข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ  การตรวจสอบคุณภาพไปพัฒนาและดำเนินการ  พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  และสาธารณชนทราบ  ศึกษาแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา  วางแผนดำเนินการเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 

   

  1.3  คณะกรรมการงานกลุ่มงานกิจการนักเรียนประจำ

  ร่วมกับคณะกรรมการวางแผนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อป้องกัน  แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน  และเป็นคณะกรรมติดตามนิเทศงานเรือนนอน ประเมินคุณภาพเรือนนอน         ให้คำแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับครูเรือนนอน จัดกิจกรรมการประกวดเรือนนอน  และพัฒนา  ส่งเสริม พฤติกรรมที่ดีของนักเรียน  โดยมีรายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

   

      1.3.1 คณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  ร่วมวางแผนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปรับปรุงพัฒนาระบบ          การปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ส่งเสริม  สนับสนุนให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ จัดทำเอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน          แบบคัดกรองผู้เรียน  แก้ไขปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

   

      1.3.2  หัวหน้างานครูเวรประจำวัน

  ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเวรเป็นหัวหน้าครูเวรประจำวันชุดที่ 3 โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ถึง เวลา  18.00 น. ทำหน้าที่ดูแล  รักษาความปลอดภัยของนักเรียนและทรัพย์สินของทางราชการ    ดูแลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน  ตรวจสุขภาพผู้เรียน   ดูแลนักเรียนรับประทานอาหาร         ทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร   ทำความสะอาดบริเวณจุดต่าง ๆของโรงเรียน  เข้าแถวเคารพธงชาติ  และอบรมให้ความรู้หน้าเสาธงให้แก่นักเรียน   ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้กับครูและนักเรียน  ตรวจเช็คนักเรียนในตอนเช้าก่อนรับประทานอาหาร และตรวจเช็คนักเรียนก่อนส่งนักเรียนกลับเรือนนอนในช่วงเย็นให้กับครูประจำเรือนนอน

   

       1.3.3 รองประธานกรรมการเรือนนอนดุสิตา

  ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจำเรือนนอนดุสิตา   มีหน้าที่ สนับสนุน  ส่งเสริมระบบการดูแลนักเรียนในเรือนนอนดุสิตา ให้มีความสุขให้เสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน  จัดกิจกรรมภายในเรือนนอน ตลอดจนดูแล แก้ไขปัญหาต่าง ๆให้กับนักเรียนภายในเรือนร่วมกับครูประจำเรือนนอน และคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
                        1.4.   คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

                 ร่วมกับคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับแขกผู้มาเยือน   ให้การต้อนรับแขกผู้ใหญ่ที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน หรือมาศึกษาดูงานที่โรงเรียน  อำนวยความสะดวกให้กับแขกที่มาติดต่อประสานงานราชการด้วยมิตรภาพ  รอยยิ้ม และการบริการที่ดี

   

  1.5.   คณะกรรมการงานกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

  ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการงานกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ   โดยมีรายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

   

       1.5.1 คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ร่วมกับคณะครูของโรงเรียนวางแผน ระดมพลังความคิด ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการประจำปีของโรงเรียน

   

       1.5.2  คณะกรรมการตรวจพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี  ตรวจนับจำนวน และสภาพการใช้งานของพัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน จัดทำรายงานผลการตรวจให้กับกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

   

       1.5.3 งานโครงการ / กิจกรรมที่รับผิดชอบ

        -  โครงการพัฒนาบุคลากร

        -  กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู

        -  กิจกรรมคำสอนพ่อ

        -  กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ  

        -  กิจกรรมศึกษาดูงานฝ่ายบริหารงานบุคคล

   

  1.6   งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  จากการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ  เสียสละ  ทุ่มเท  ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับทุกคนและทุกฝ่าย  อีกทั้งได้แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ต่าง ๆ กับเพื่อนครู  เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอยู่เสมอ  ส่งผลให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  มีประสิทธิภาพและทันตามเวลาที่กำหนดก่อให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง

          

  4.  การรายงานด้านที่  1  คือ  ด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

                     (  ให้ผู้ขอรับการประเมินรายงานโดยใช้แบบ ก.ค.ศ. 2  จำนวน  4  ชุด  พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิง  จำนวน  1  ชุด  ไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ )

    

  5.  ด้านที่  2  ด้านความรู้  ความสามารถ 

            (  ให้ผู้ขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  เช่น  ตำแหน่งครู  ให้รวบรวมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP ) สื่อ/นวัตกรรม  แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร  วุฒิบัตร  เกียรติบัตรผ่านการอบรม ใบรับรอง หรืหลักฐานการศึกษาต่อ  เป็นต้น  โดยเก็บไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ )

   

  6.  การรายงานด้านที่  3  คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน

           (  ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน  โดยใช้  แบบก.ค.ศ.3  และจัดทำเป็นเอกสาร  จำนวน  4  ชุด  พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละหัวข้อ ) ดังนี้

           สายงานการสอน         รายงานโดยใช้แบบ ก.ค.ศ. 3/1   

           ส่วนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการประเมิน  หรือผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลที่ครอบคลุมพัฒนาการด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคมและผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่นๆ

            ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ

                     1.ชื่อผลงาน ( งานวิจัย / งานวิจัยและพัฒนา )....................................

                     2. ชื่อผลงานทางวิชาการอื่น ๆ..............................................

   

                      ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  ถูกต้อง  และเป็นความจริง

   

                                                  ( ลงชื่อ )                                      ผู้ขอรับการประเมิน

                                                                 ( .........................................)

                                                                   ตำแหน่ง  ......................

                                                           วันที่.......เดือน....................พ.ศ. ....................

  การตรวจสอบและรับรอง

            การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

                               ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง และเป็นความจริง

   

                                                  ( ลงชื่อ )                                     ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

                                                              ( นายประจวบ   ลังกาวงศ์ )

                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

                                                             วันที่ .......เดือน....................พ.ศ. 2554

            การตรวจสอบคุณสมบัติของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  หรือส่วนราชการ

                               ได้ตรวจสอบแล้ว

                                        มีคุณสมบัติตามที่ก.ค.ศ. กำหนด

                                        ขาดคุณสมบัติ ( ระบุ )......................................................................

   

                                                  ( ลงชื่อ )                                  ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ

                                                            (                                 )

                                                  ตำแหน่ง........................................................

                                            วันที่.............เดือน..............................พ.ศ..................                    

   

                                                  ( ลงชื่อ )                                 

                                                            (                                 )

                                                     ตำแหน่ง..............................................................

                                             วันที่.............เดือน..............................พ.ศ..................


  จำนวนที่เข้าชม : 7894   [ คลิกขึ้นบน ]
   
  ความคิดเห็นที่ 1
  เสาร์ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 10:52:36
  ชื่อเรื่อง   การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวารไพรศรี จังหวัดสุรินทร์
  ผู้วิจัย  นางมณีรัตน์ อยู่เย็น
  ปีที่วิจัย   2554

  บทคัดย่อ
    
  การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และ การบวก การลบ การคูณ การหาร
  เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวารไพรศรี จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 /80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่องเศษส่วนเศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวารไพรศรี ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 15 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 ชุด (2) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 แผน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.61 ค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.79 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
  เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.35 ถึง 0.67 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย คือ One-Group Pretest-Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Dependent Sample) ผลการวิจัยพบว่า
    1. ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.71 / 82.22
     2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
     3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก ( x=4.22 และs.d.=0.64 )
  Post by : suriyasuk    IP : 180.180.162.113

  ความคิดเห็นที่ 2
  เสาร์ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 11:03:12
  ขออภัยใส่ข้อมูลผิด(ความคิดเห็นที่ 1)
  Post by : suriyasuk    IP : 180.180.162.113

  ความคิดเห็นที่ 3
  เสาร์ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:12:14
  อ่านแล้วเป็นตัวอย่างเพื่อนได้ดีคะ
  Post by : yupayow_ka@hotmail.com    IP : 110.49.243.48


    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์
      การพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      บทคัดย่อ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนคาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |