แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒
      พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 

  ผู้เขียน : chinjung


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 524 | คะแนน Rating: 1.8/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 31 votes)

  คำค้น :

  ชื่อเรื่อง                  แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                               ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๒
  ผู้วิจัย                     นางเตือนใจ   ทองเสี่ยน
  ปี                             ๒๕๕๓

  บทคัดย่อ 

                  ในการวิจัยผลในครั้งนี้  กำหนดวัตถุประสงค์ดังนี้  ๑)  เพื่อสร้างแบบฝึกการเขียนคำพื้นฐาน        ตามหลักภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒  โรงเรียนบ้านโพนค้อ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  ๘๐/๘๐   ๒)  เพื่อสร้างแผนประกอบการใช้แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐาน  ตามหลักภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/  ๓)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๒  ก่อนและหลังการสอนการเขียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย  ทั้งรายชุดและรายคน ๔)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย   กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๒ โรงเรียนบ้านโพนค้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  จำนวน  ๒๑  คน  ที่ใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายในเก็บข้อมูลทั้งหมด  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ๑)  แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒  เพื่อส่งเสริมการเขียนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ๑๐ ชุด   ๒)  แผนประกอบการใช้แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒  จำนวน  ๑๐  แผน  ๒๐  ชั่วโมง  ๓)  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนประกอบประกอบการใช้แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย  จำนวน  ๑๐  ชุด  ชุดละ  ๑๐  ข้อ  เป็นแบบทดสอบ แบบปรนัย    ตัวเลือก   ๔)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  การเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย    ตัวเลือก  จำนวน  ๒๐ ข้อ    ๕)  แบบศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย   สถิติที่ใช้  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                  ผลการวิจัย  พบว่า
                  ๑.  ผลการประเมินแบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทยและแผนการจัดการเรียนรู้  ประกอบการใช้แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย พบว่า  ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
                  ๒.  คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย  ทั้ง  ๑๐  เล่ม   พบว่า  นักเรียนทำคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้งรายชุดและรายคน
                  ๔.  การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย  ได้ค่า  E/ E  ๘๔.๒๕/๘๑.๔๓  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  (สูงกว่า ๘๐/๘๐)     
                  ๕.   ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่าค่าเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .๐๕ 
                  ๖.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย  พบว่า  ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


  จำนวนที่เข้าชม : 1023   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สาระการเรียนรู้ปฐมวัย เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 2
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซต
      บทคัดย่อ
      การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียนวัดโพธินิมิตร สำนักงานงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาศิลปะ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (ว30101)
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (ว30101)
      รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด เรียนสนุกยุคไร้พรมแดน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |