[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      อังคาร ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 

  ผู้เขียน : TARIYA


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 565 | คะแนน Rating: 1.3/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 26 votes)

  คำค้น : ผลงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

  ชื่อเรื่อง                   รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
                              สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
  ปีการศึกษา        2553
  ผู้รายงาน           นางสาวทาริยา ชิณวงศ์    ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
                                  โรงเรียนศาลเจ้า(ห้าวนุกูลวิทยา) สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
   
  บทคัดย่อ
  รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะทางจิตวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้วิทยาศาสตร์ โดยนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1  ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนศาลเจ้า(ห้าวนุกูลวิทยา) จำนวน 38 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้และทักษะกระบวนการ แบบสอบถามวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์   วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า แบบฝึกกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 79.62/77.42 เป็นตามเกณณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ และทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้และทักษะกระบวนการสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 2 ด้าน และทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะทางจิตวิทยาศาสตร์และเจตคติทางสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนทั้ง 2 ด้าน โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
                  โดยสรุป แบบฝึกกิจกรรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ จิตวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ จึงควรนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างในการสร้างหรือพัฒนาสื่อเพื่อนำไปใช้กับนักเรียนต่อไป

  จำนวนที่เข้าชม : 823   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์
      การพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      บทคัดย่อ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนคาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |