[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
  • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
  •  
  • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
  •  
  • ข่าวประกาศจาก สพร.
  •  

     

    Custom Search

    เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

     


        นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice
        พุธ ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 

    ผู้เขียน : warunyar


    ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

    Blog หมายเลข 667 | คะแนน Rating: 1.5/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 23 votes)

    คำค้น :

     

     
    นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

     

     
    ชื่อผลงาน           การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจทางการเรียน เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ                         ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้เพลงประกอบการสอน                                  
    ชื่อผู้เสนอผลงาน   นายมงคล ลาเบ้า          โรงเรียนทองแสนขันวิทยา         
                          สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   โทรศัพท์ 055-418071   
                   โทรศัพท์มือถือ 0844841537     e-mail arjansam@gmail.com
    รายละเอียดการนำเสนอผลงาน 
    1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ  
    คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญมากวิชาหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามการจัดหลักสูตรและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ยังไม่สามารถผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านคณิตศาสตร์ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการเรียน             การสอนให้คนไทยมีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีทางคณิตศาสตร์และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (สิริพร ทิพย์คง, 2545, หน้า 15) โดยธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยากและเป็นนามธรรม ซึ่งเป็นการยาก    ต่อการเรียนรู้และการเข้าใจ นักเรียนส่วนใหญ่จึงขาดความสนใจเรียนวิชานี้ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับไม่น่าพอใจและจากรายงาน โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2552-2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (O-Net) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเรียงคะแนนเฉลี่ย 21.79 21.69 และคะแนนเฉลี่ย 9.69 22.38 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2553) จากรายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ระดับชาติอยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง ยิ่งกว่านั้น ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผลปรากฏว่า ความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนทองแสนขันวิทยาเป็นมาตรฐานที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
    ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ซึ่งมีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นนามธรรม ผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้แตกต่างกัน จะประสบปัญหาในการเรียน และสภาพห้องเรียนแต่ละห้อง          มีผู้เรียนจำนวนมากคละความสามารถ นอกจากครูดูแลไม่ทั่วถึงแล้ว การสอนในเรื่องนี้ครูต้องทบทวนความรู้พื้นฐานของผู้เรียนก่อนที่เชื่อมโยงความรู้ไปสู่เนื้อหาใหม่ เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรขาคณิต จึงต้องมีการวาดรูปคำนวณค่า ซึ่งภาพที่ได้เป็นภาพที่คงที่ เมื่อจะสอนรูปอื่น ต้องวาดใหม่ทำให้เสียเวลาในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง หากผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันนี้ มีบางคนที่เข้าใจในบทเรียนช้า การอธิบายในครั้งที่สอง ครูต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น นั่นคือวาดรูปสร้างภาพ และคำนวณค่า นอกจากนี้เนื้อหาส่วนใหญ่มีกฎ สูตร และหลักต่างๆ              ที่นักเรียนต้องจำ เข้าใจ เมื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องจะต้องเกิดจากการฝึกฝน จนเกิดความชำนาญและเกิดทักษะในการคำนวณ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ และเข้าใจในความรู้ที่ได้รับเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นักเรียนบางคนที่มี

    จำนวนที่เข้าชม : 1505   [ คลิกขึ้นบน ]
     

      แสดงความคิดเห็น
    ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
    ใส่รหัสยืนยัน
    ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
    อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
    ข้อความ :


    กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


     
    ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
        รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถ
        ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการเขียนโปรแกรมเกม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
        รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งชุดการละเล่น ของเด็กไทย ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2
        รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเป่าขลุ่ยโซปราโน รีคอร์เดอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
        รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
        รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว
        เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
        รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การวาดภาพสีน้ำ รายวิชาจิตรกรรม รหัส ศ30206 (สาระเพิ่มเติม) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


    Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
    ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

    ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |