[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


 สมาชิกที่ออนไลน์ขณะนี้


datchrnee

เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice
      พุธ ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 

  ผู้เขียน : warunyar


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 667 | คะแนน Rating: 1.6/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 24 votes)

  คำค้น :

   

   
  นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

   

   
  ชื่อผลงาน           การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจทางการเรียน เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ                         ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้เพลงประกอบการสอน                                  
  ชื่อผู้เสนอผลงาน   นายมงคล ลาเบ้า          โรงเรียนทองแสนขันวิทยา         
                        สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   โทรศัพท์ 055-418071   
                 โทรศัพท์มือถือ 0844841537     e-mail arjansam@gmail.com
  รายละเอียดการนำเสนอผลงาน 
  1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ  
  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญมากวิชาหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามการจัดหลักสูตรและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ยังไม่สามารถผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านคณิตศาสตร์ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการเรียน             การสอนให้คนไทยมีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีทางคณิตศาสตร์และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (สิริพร ทิพย์คง, 2545, หน้า 15) โดยธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยากและเป็นนามธรรม ซึ่งเป็นการยาก    ต่อการเรียนรู้และการเข้าใจ นักเรียนส่วนใหญ่จึงขาดความสนใจเรียนวิชานี้ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับไม่น่าพอใจและจากรายงาน โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2552-2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (O-Net) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเรียงคะแนนเฉลี่ย 21.79 21.69 และคะแนนเฉลี่ย 9.69 22.38 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2553) จากรายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ระดับชาติอยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง ยิ่งกว่านั้น ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผลปรากฏว่า ความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนทองแสนขันวิทยาเป็นมาตรฐานที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ซึ่งมีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นนามธรรม ผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้แตกต่างกัน จะประสบปัญหาในการเรียน และสภาพห้องเรียนแต่ละห้อง          มีผู้เรียนจำนวนมากคละความสามารถ นอกจากครูดูแลไม่ทั่วถึงแล้ว การสอนในเรื่องนี้ครูต้องทบทวนความรู้พื้นฐานของผู้เรียนก่อนที่เชื่อมโยงความรู้ไปสู่เนื้อหาใหม่ เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรขาคณิต จึงต้องมีการวาดรูปคำนวณค่า ซึ่งภาพที่ได้เป็นภาพที่คงที่ เมื่อจะสอนรูปอื่น ต้องวาดใหม่ทำให้เสียเวลาในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง หากผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันนี้ มีบางคนที่เข้าใจในบทเรียนช้า การอธิบายในครั้งที่สอง ครูต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น นั่นคือวาดรูปสร้างภาพ และคำนวณค่า นอกจากนี้เนื้อหาส่วนใหญ่มีกฎ สูตร และหลักต่างๆ              ที่นักเรียนต้องจำ เข้าใจ เมื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องจะต้องเกิดจากการฝึกฝน จนเกิดความชำนาญและเกิดทักษะในการคำนวณ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ และเข้าใจในความรู้ที่ได้รับเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นักเรียนบางคนที่มี

  จำนวนที่เข้าชม : 1576   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์
      การพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      บทคัดย่อ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนคาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |