รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
      เสาร์ ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 

  ผู้เขียน : thongpear


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 714 | คะแนน Rating: 1.4/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 21 votes)

  คำค้น : ผลงานกลุ่มสาระภาษาไทย

   ชื่อเรื่อง              รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย  สำหรับนักเรียน                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง  

  ผู้รายงาน          นางทองเพียร   เป็งโต   ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง  อำเภอเมือง              จังหวัดลำปาง

  ปีการศึกษา       2554

   

  บทคัดย่อ

   

                      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  ผู้รายงานได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคำภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา     ปีที่ 5  ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  จำนวน 14 คน     ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 6 ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ข้อสถิติที่ใช้ เป็นการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า ที (t-test)

  ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ 86.67 / 85.95  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25.00    อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยโดยรวม  เท่ากับ  4.76  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34  ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

   


  จำนวนที่เข้าชม : 707   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สาระการเรียนรู้ปฐมวัย เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 2
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซต
      บทคัดย่อ
      การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียนวัดโพธินิมิตร สำนักงานงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาศิลปะ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (ว30101)
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (ว30101)
      รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด เรียนสนุกยุคไร้พรมแดน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |