[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมของพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2556 

  ผู้เขียน : arunothaidpk


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 777 | คะแนน Rating: 1.7/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 18 votes)

  คำค้น : ผลงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา

   


   
  บทคัดย่อ
   
  ชื่อเรื่อง          :  ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  
  ชื่อผู้รายงาน   :  อรุโณทัย เตรียมสอน
  ปีการศึกษา    :   2554
   
                     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป                  ชุด หลักธรรมของพระพุทธศาสนา เปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาความพึงพอใจ                    ของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนรู้โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมของพระพุทธศาสนา                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ประชากรที่ใช้                ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554 จำนวน 14 คน  เนื้อหาที่ใช้                     ในการศึกษาคือ เรื่อง ชุด หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครื่องมือที่ใช้                     ในการศึกษา คือ  บทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมของพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 เรื่อง  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบบทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมของพระพุทธศาสนา จำนวน 16 แผน ใช้เวลาทั้งหมด 16 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    เป็นแบบชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 30  ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน   ที่มีต่อการการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด หลักธรรมของพระพุทธศาสนา   จำนวน 7 ชุด  ทำการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือ (E1/E2) ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน ด้วยค่าเฉลี่ย (m) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)  และร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมของพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    มีประสิทธิภาพ 82.76/85.61   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้   นักเรียนมีพัฒนาการในเรียนรู้หลังเรียนสูงขึ้น  นักเรียน    มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมของพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมาก
   
                    

  จำนวนที่เข้าชม : 663   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อ่านประกอบ (E-book) เรื่อง ดนตรี-นาฏศิลป์ท้องถิ่นชัยภูมิบ้านเรา โดยใช้โปรแกรม Flip Album กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้านในวิถีชีวิตชาวอีสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
      ผลการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากส่วนประกอบของต้นกล้วย สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เพลงประกอบ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ เจตคติต่อการเรียน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 อ33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
      เผยแพร่ผลงานนายสมพงษ์ สุทธวี ครูชำนาญการ โรงเรียนเปรมประชา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |