เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบการรายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสร้าง  [ เข้าชม 20 ]
  Post by : wittayasang
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการนิเทศภายใน เพื่อสร้างความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ของครู  [ เข้าชม 29 ]
  Post by : wittayasang
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  บทคัดย่อ
  ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดกิจกรรมที่ใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  [ เข้าชม 48 ]
  Post by : papapapa
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่บทคัดย่อ
  ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะด้านการสังเกตและการเปรียบเทียบของ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม  [ เข้าชม 173 ]
  Post by : papapapa
   Rating :
  • Currently 3.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง เด็กยุคใหม่ใช้ตารางคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คอมพิวเตอร์  [ เข้าชม 55 ]
  Post by : jariya1977
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ รายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ รายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 563 ]
  Post by : nida9naa
   Rating :
  • Currently 2.50/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกดอกโป๊ยเซียนในกระถาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 32 ]
  Post by : unchalee2503
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ เรื่อง ข้อมูล สารสนเทศและกระบวนการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ เรื่อง ข้อมูล สารสนเทศและกระบวนการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 36 ]
  Post by : unyarin
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  งานวิชาการ บทคัดย่อ
  บทคัดย่องานวิจัย  [ เข้าชม 34 ]
  Post by : phetnam1
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้เทคนิค STAD เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้เทคนิค STAD เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  [ เข้าชม 45 ]
  Post by : cyberice
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  ผู้ศึกษา นางเบญจา จิตรสายธาร  [ เข้าชม 31 ]
  Post by : benja99
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากใบตอง
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 33 ]
  Post by : santio
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด การชั่ง การตวง
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  [ เข้าชม 36 ]
  Post by : santio
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับเทคนิคเกม เพื่อพัฒนาทักษะการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  นางนิดา แก้วบุตรง  [ เข้าชม 132 ]
  Post by : comicboyz
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพระประแดงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพระประแดง รายวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 22 ]
  Post by : lekjebb234
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
  เสกสรร สวัสดิรักษา  [ เข้าชม 33 ]
  Post by : seksun275
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
  ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  [ เข้าชม 43 ]
  Post by : khaimook
   Rating :
  • Currently 3.00/5
  การประเมินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร วัดพิชัยธาราราม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
   [ เข้าชม 12252 ]
  Post by : KruJeaw
  Commentล่าสุด : mam_nstda@hotmail.com
   Rating :
  • Currently 4.50/5
  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ชุด สิ่งน่ารู้ ... คู่เขตดุสิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ชุด สิ่งน่ารู้ ... คู่เขตดุสิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  [ เข้าชม 25 ]
  Post by : piyanan08
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ชุด สิ่งน่ารู้ ... คู่เขตดุสิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ชุด สิ่งน่ารู้ ... คู่เขตดุสิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  [ เข้าชม 33 ]
  Post by : piyanan08
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาระบบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล วัดด่านประชากร สังกัดเทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
  ระบบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม  [ เข้าชม 12308 ]
  Post by : KruJeaw
  Commentล่าสุด : Iiamfearn
   Rating :
  • Currently 4.25/5
  รายงานผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ  [ เข้าชม 33 ]
  Post by : teerawat
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ผู้ศึกษา นางมาลา เนียมเกตุ ครูชำนาญการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ เข้าชม 35 ]
  Post by : mala2864
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้  [ เข้าชม 35 ]
  Post by : kpoon2522
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิคแบบ PBL เรื่องการดำเนินการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมภาษา Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิคแบบ PBL เรื่องการดำเนินการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมภาษา Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 27 ]
  Post by : cyberice
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิคแบบ PBL เรื่องการดำเนินการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมภาษา Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิคแบบ PBL เรื่องการดำเนินการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมภาษา Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 29 ]
  Post by : cyberice
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 31 ]
  Post by : wanthamon
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  [ เข้าชม 38 ]
  Post by : Vilasinee2506
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ 4 MAT ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ ต่อการเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ 4 MAT ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ ต่อการเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา  [ เข้าชม 41 ]
  Post by : luddawan2558
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นศึกษาประถมปีที่ ๒
  รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นศึกษาประถมปีที่ ๒  [ เข้าชม 24 ]
  Post by : nuaiswat
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 31 ]
  Post by : 12052514
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตะคร้อ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2557  [ เข้าชม 69 ]
  Post by : DAM052911
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การออกแบบและประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากไม้สำเร็จรูป ด้วยขั้นตอนโครงงานบูรณาการร่วมกับกระบวนการทางเทคโนโลยี 7 ขั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การออกแบบและประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากไม้สำเร็จรูป  [ เข้าชม 33 ]
  Post by : mathakul
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนารูปแบบการสอนหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  การพัฒนารูปแบบการสอนหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  [ เข้าชม 22 ]
  Post by : worawibun
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
  ผลงานวิชาการ  [ เข้าชม 44 ]
  Post by : piset18
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  [ เข้าชม 42 ]
  Post by : kurjutharat
   Rating :
  • Currently 1.00/5

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/74 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |