[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบการรายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  เผยแพร่ผลงานอัญชลิน
  รายงานผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  [ เข้าชม 80 ]
  Post by : PHOMNGAM2519
   Rating :
  • Currently 1.25/5
  การประเมินโครงการสร้างสรรค์รักษ์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน
  การประเมินโครงการสร้างสรรค์รักษ์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน  [ เข้าชม 43 ]
  Post by : boonyong101
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนารูปแบบการตรวจสอบระบบนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
  การพัฒนารูปแบบการตรวจสอบระบบนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  [ เข้าชม 43 ]
  Post by : boonyong101
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะ ชุด พิชิตเรขาคณิตด้วย GSP กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะ ชุด พิชิตเรขาคณิตด้วย GSP  [ เข้าชม 98 ]
  Post by : salinkarn2
   Rating :
  • Currently 1.33/5
  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่ายร่วมกับวิธีสอนแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนา
  ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านร่วมกับวิธีสอนแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนา บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาป  [ เข้าชม 225 ]
  Post by : bubpha15
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ของโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา 2556
  การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ของโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก  [ เข้าชม 856 ]
  Post by : sppbut
  Commentล่าสุด : ประเจิน
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 106 ]
  Post by : title200
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกกับการคูณ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสันปอธง
  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกกับการคูณ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสันปอธง  [ เข้าชม 83 ]
  Post by : jutarat1234
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องแรงในชีวิตประจำวันร่วมกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
  ปีการศึกษา 2556  [ เข้าชม 138 ]
  Post by : teacherkedd
   Rating :
  • Currently 1.80/5
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 72 ]
  Post by : somporn09
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 106 ]
  Post by : taey37
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติโดยใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ,แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์  [ เข้าชม 123 ]
  Post by : kodchaporn2557
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  โดย นายยุทธศักดิ์ วิชานนท์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป.มค.2  [ เข้าชม 184 ]
  Post by : nathapach2516
   Rating :
  • Currently 1.80/5
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด เรื่อง ร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดย นางกาญจนา วิชานนท์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านเตาบ่า สพป.มค.2
  โดย นางกาญจนา วิชานนท์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านเตาบ่า สพป.มค.2  [ เข้าชม 130 ]
  Post by : nathapach2516
   Rating :
  • Currently 1.33/5
  ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโดย นายยุทธศักดิ์ วิชานนท์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป.มค.2
  โดย นายยุทธศักดิ์ วิชานนท์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป.มค.2  [ เข้าชม 101 ]
  Post by : nathapach2516
   Rating :
  • Currently 1.80/5
  รายงานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา Html รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ง31252 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ชื่องานวิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา Html รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ง31252 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 128 ]
  Post by : weerawut17
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดกล้วยพืชมหัศจรรย์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดกล้วยพืชมหัศจรรย์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 97 ]
  Post by : rungtiptana
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดสร้างสรรค์งานเอกลักษณ์ไทยด้วยใบตอง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดสร้างสรรค์งานเอกลักษณ์ไทยด้วยใบตอง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นการวิจัยตามกรอบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  [ เข้าชม 127 ]
  Post by : rungtiptana
   Rating :
  • Currently 1.25/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (นางสาวเพ็ญแข ทาโสม)
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง What is grammar? สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ  [ เข้าชม 117 ]
  Post by : shongsak
   Rating :
  • Currently 1.33/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์)
  ผลการประเมินโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของโรงเรียนบ้านลุงเขว้า  [ เข้าชม 75 ]
  Post by : shongsak
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง น้ำสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง น้ำสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ  [ เข้าชม 101 ]
  Post by : bigcom64
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  การศึกษาผลการจัดประสบการณ์แบบซิปปาที่มีต่อความสามารถ ในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
  การศึกษาผลการจัดประสบการณ์แบบซิปปาที่มีต่อความสามารถ ในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย  [ เข้าชม 122 ]
  Post by : 356182
   Rating :
  • Currently 2.25/5
  การศึกษาผลการจัดกิจกรรมพัฒนา โดยใช้ชุดสื่อประสม
  รื่องการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  [ เข้าชม 77 ]
  Post by : nirundonparama
   Rating :
  • Currently 1.80/5
  บทคัดย่อ
  การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรูปแบบร่วมมือและเทคนิค KWDL  [ เข้าชม 269 ]
  Post by : Sutouch
  Commentล่าสุด : kratah@gmail.com
   Rating :
  • Currently 2.80/5
  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการวิธีที่ หลากหลาย เรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการวิธีที่ หลากหลาย เรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 156 ]
  Post by : ple080
   Rating :
  • Currently 1.83/5
  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องลูกชุบขนมไทย
  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องลูกชุบขนมไทย  [ เข้าชม 199 ]
  Post by : Laied001
   Rating :
  • Currently 1.60/5
  เผยแพร่ผลงาน
  บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกการอ่านคำ “มนต์บุปผาพาเรียนรู้สู่มาตราตัวสะกด” สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3  [ เข้าชม 120 ]
  Post by : Patama2557
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  โดยครูสุธา อ่อนขำ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  [ เข้าชม 489 ]
  Post by : KruSutha
   Rating :
  • Currently 2.50/5
  รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ปีการศึกษา 2555-2556
  ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ปีการศึกษา 2555-2556  [ เข้าชม 55 ]
  Post by : wiwatchai
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ครูจิรภา มะลิเผือก (เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ)
  ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุและสมบัติของวัสดุ  [ เข้าชม 133 ]
  Post by : jirapa2519
   Rating :
  • Currently 2.20/5
  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นฐานทางเรขาคณิต โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  [ เข้าชม 768 ]
  Post by : KruSutha
   Rating :
  • Currently 2.50/5
  ค่าวซอของพระยาพรหมโวหาร : การรวบรวมคำศัพท์ภาษาถิ่นล้านนา ศึกษาชนิดของคำและความหมาย
  ค่าวซอของพระยาพรหมโวหาร  [ เข้าชม 77 ]
  Post by : apornwan
   Rating :
  • Currently 1.75/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
  รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบและการคูณทศนิยม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ อำเภอคอลงหอยโข่ง จังหวัดสงขลา  [ เข้าชม 148 ]
  Post by : duanagarun
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  รายงานผลการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชา การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป
  รายงานผลการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชา การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป  [ เข้าชม 105 ]
  Post by : krurewadee
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  รายงานการประเมินโครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
  ประเมินโครงการ  [ เข้าชม 72 ]
  Post by : tkbpong
   Rating :
  • Currently 1.40/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา ง 30281 งานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น เรื่อง งานประดิษฐ์โต๊ะไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 105 ]
  Post by : ratreetia
  Commentล่าสุด : ann-ann@hotmail.com
   Rating :
  • Currently 1.00/5

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/59 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |