[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


 สมาชิกที่ออนไลน์ขณะนี้


krooyam

เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบการรายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิค STAD เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิค STAD เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว  [ เข้าชม 63 ]
  Post by : cyberice
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง อาหารพื้นบ้านนราธิวาส กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  บทคัดย่อ : ภัทรวดี เกิดแสงสุริยงค์  [ เข้าชม 76 ]
  Post by : pattara133
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  รายงานผลการใช้และพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ จากวัสดุเหลือใช้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
  ปีการศึกษา 2557  [ เข้าชม 101 ]
  Post by : thidaboon
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนด้วยสื่อ/วีดิทัศน์ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนด้วยสื่อ/วีดิทัศน์ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 144 ]
  Post by : amnuay190
   Rating :
  • Currently 1.75/5
  รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานช่างในบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานช่างในบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 68 ]
  Post by : pairatchai
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  [ เข้าชม 62 ]
  Post by : onanong2685
   Rating :
  • Currently 1.33/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  [ เข้าชม 53 ]
  Post by : onanong2685
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง มาตราแม่ ก กา มาตราตัวสะกดไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย นายธานินทร์ กันหาบุตร ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2558
  ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง มาตราแม่ ก กา มาตราตัวสะกดไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย นายธานินทร์ กันหาบุตร ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2558  [ เข้าชม 87 ]
  Post by : Thaninrat
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบ 5E โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒)  [ เข้าชม 72 ]
  Post by : krookung
   Rating :
  • Currently 2.33/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้านของไทยสายสัมพันธ์อาเซียน ชุด ตะลุยรอบรู้อาเซียน  [ เข้าชม 90 ]
  Post by : wasugree
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  เผยแพร่ผลงาน
  การพัฒนาบทเรียนปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม GSP เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม  [ เข้าชม 49 ]
  Post by : liverpool2551
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  ชื่อผลงาน ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เว็บบราวเซอร์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)  [ เข้าชม 66 ]
  Post by : parichart
   Rating :
  • Currently 2.33/5
  เผยแพร่ผลงาน
  บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 71 ]
  Post by : patama1322
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  การศึกษาผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
  ผลงานวิชาการ  [ เข้าชม 269 ]
  Post by : krunajaree
   Rating :
  • Currently 4.28/5
  รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  [ เข้าชม 210 ]
  Post by : Pornpansu
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสน่ห์เมืองขลุง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง เสน่ห์เมืองขลุง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)  [ เข้าชม 61 ]
  Post by : kruauan2513
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสน่ห์เมืองขลุง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง เสน่ห์เมืองขลุง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)  [ เข้าชม 76 ]
  Post by : kruauan2513
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนสะกดคำตามมาตรา ตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน บ้านห้วยโรงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จังหวัดแพร่
  รายงานผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนสะกดคำตามมาตรา ตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน บ้านห้วยโรงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จังหวัดแพร่  [ เข้าชม 105 ]
  Post by : gread2525
   Rating :
  • Currently 2.50/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  [ เข้าชม 108 ]
  Post by : tiwanoyrung
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่องรายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการจับใจความสำคัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
  อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้าง ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดำรงชีวิตร่วมกัน ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องม  [ เข้าชม 60 ]
  Post by : patcharaporn07
   Rating :
  • Currently 1.33/5
  บทคัดย่อ
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ เข้าชม 47 ]
  Post by : nonglux
   Rating :
  • Currently 3.00/5
  รายงานการประเมินโครงการห้าห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ของนักเรียนโรงเรียน พนาสนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
  การประเมินโครงการห้าห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ของนักเรียนโรงเรียนพนาสนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  [ เข้าชม 53 ]
  Post by : krusuchada
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  เผยแพร่บทคัดย่อ  [ เข้าชม 76 ]
  Post by : niyada1868
   Rating :
  • Currently 2.50/5
  รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  ผู้รายงาน นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส ปีที่พิมพ์ 2556  [ เข้าชม 95 ]
  Post by : tomrongsak
   Rating :
  • Currently 2.60/5
  บทคัดย่อ
  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 86 ]
  Post by : 081iloveyou
   Rating :
  • Currently 1.33/5
  แบบฝึกทักษะการอ่านเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด
  ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 146 ]
  Post by : tantc2555
   Rating :
  • Currently 2.60/5
  ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ ชุดท้องถิ่นของเรา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  แบบฝึกทักษะภาษาไทย  [ เข้าชม 60 ]
  Post by : quark2516
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานช่างในบ้าน
  รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานช่างในบ้าน  [ เข้าชม 93 ]
  Post by : pairatchai
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es
  การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es  [ เข้าชม 73 ]
  Post by : stpkk2012
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ผู้รายงานได้พัฒนาแบบฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถการเรียนรู้เครือข่ายคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกภาษาอังก
  ผู้รายงานได้พัฒนาแบบฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถการเรียนรู้เครือข่ายคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกภาษาอังก  [ เข้าชม 87 ]
  Post by : sirion1976
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระเพิ่มเติม)วิชาดนตรีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เรื่อง ซออู้ โดย นายกีรติ สถิติ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดธรรมจักร) เทศบาลนครพิษณุโลก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  วิชา ดนตรีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การฝึกซออู้ นายกีรติ สถิติ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดธรรมจักร) เทศบาลนครพิษณุโลก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  [ เข้าชม 107 ]
  Post by : sanbing
   Rating :
  • Currently 2.25/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  รายงานการใช้ชุดกิจกรรมนักสำรวจคลื่นเสียง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่  [ เข้าชม 79 ]
  Post by : bunyawee2525
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบึง  [ เข้าชม 72 ]
  Post by : kruket
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  บทคัดย่อ
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 86 ]
  Post by : supon124
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ยุครัตนโกสินทร์ วิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ชื่องานวิจัย รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ยุครัตนโกสินทร์ วิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้วิจัย นายสมเจตน์ ผิวนวล โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง สังกัดเทศบาล  [ เข้าชม 107 ]
  Post by : krupeer
  Commentล่าสุด : supada1959@hotmail.com
   Rating :
  • Currently 2.33/5
  ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต (ร่างกายของเรา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
  ผลงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  [ เข้าชม 67 ]
  Post by : poppypypop
   Rating :
  • Currently 1.50/5

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/72 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |