[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบการรายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  รายงานการประเมินโครงการ การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “ประสานใจสายใยรัก” โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
  นายสถาพร ไทยกลาง  [ เข้าชม 83 ]
  Post by : webmaster
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาดนตรีเรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  บทคัดย่อ ปรีชา จันดาหงษ์(2556 ),รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาดนตรีเรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลงานทางวิชาการเพื่อขอมี หรือ เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ  [ เข้าชม 192 ]
  Post by : thefour
   Rating :
  • Currently 2.75/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  ศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด การจัดขันหมากมุสลิมบ้านทุ่งไหม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 128 ]
  Post by : yada130623
   Rating :
  • Currently 2.33/5
  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH Plus RR ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเพื่อนคู่คิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH Plus RR ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเพื่อนคู่คิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 176 ]
  Post by : kruann
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ ปี พ.ศ.2555
  รายงานการประเมินโครงการฯ  [ เข้าชม 92 ]
  Post by : bigcom64
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  [ เข้าชม 151 ]
  Post by : wattanakamon
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด English in Life กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  [ เข้าชม 211 ]
  Post by : SununthaN
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักร การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา
  นายนิพนธ์ สาชัย โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ จ.ขอนแก่น  [ เข้าชม 164 ]
  Post by : nicky5497
   Rating :
  • Currently 2.50/5
  กวางน้อยผจญภัยในป่าลึกลับ ตอน ค้นหาปริศนา การบวก ลบ คูณ หารระคน โดย นางสาวพิมพ์ใจ ตนศิริ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโคกสมอง สพป.สุรินทร์ เขต 2
  ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่อง กวางน้อยผจญภัยในป่าลึกลับ ตอน ค้นหาปริศนา การบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยนางสาวพิมพ์ใจ ตนศิริ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโคกสมอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ  [ เข้าชม 151 ]
  Post by : nathapach2516
  Commentล่าสุด : webmaster
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  รายงานการประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
  รายงานการประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  [ เข้าชม 114 ]
  Post by : Prasit01
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (LT) เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (LT) เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิ  [ เข้าชม 107 ]
  Post by : panida2014
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการสอนแบบค้นพบ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการสอนแบบค้นพบ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณ  [ เข้าชม 134 ]
  Post by : panida2014
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 179 ]
  Post by : kruwara007
   Rating :
  • Currently 2.67/5
  รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านเขาคอก สพป.บร.2
  รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านเขาคอก สพป.บร.2  [ เข้าชม 154 ]
  Post by : pimon1973
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 151 ]
  Post by : sodsai0529
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ผลของการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด Adventure in Nongbualamphu
  ฐิญาฌา อะวันนา. (2556). ผลของการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด Adventure in Nongbualamphu. หนองบัวลำภู: โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร  [ เข้าชม 152 ]
  Post by : noonpaelum
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
  โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม  [ เข้าชม 157 ]
  Post by : ratreetia
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 207 ]
  Post by : koykoy
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  การศึกษาผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
  การศึกษาผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  [ เข้าชม 273 ]
  Post by : 252506
   Rating :
  • Currently 1.33/5
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  [ เข้าชม 327 ]
  Post by : nicktui
   Rating :
  • Currently 2.60/5
  การสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 244 ]
  Post by : maxnumjutmin
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  การสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 157 ]
  Post by : maxnumjutmin
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 178 ]
  Post by : kanoneam
   Rating :
  • Currently 1.25/5
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 174 ]
  Post by : pe2520
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
  ผู้รายงาน : นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2555  [ เข้าชม 191 ]
  Post by : pornpit
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา พ33102 เรื่อง โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
  ...  [ เข้าชม 219 ]
  Post by : krutee400
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านสำโรง (บางมด 2514)
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 131 ]
  Post by : krutrun
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น ใบมะพร้าวสานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  นางนิภา ไชยป่ายาง  [ เข้าชม 281 ]
  Post by : spirit
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาสุขศึกษา พ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพจิตและกายแข็งแรง
  ผู้รายงาน นายประยูร คำภา  [ เข้าชม 191 ]
  Post by : prayoonkampha
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
  ...  [ เข้าชม 202 ]
  Post by : krutee400
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 223 ]
  Post by : wm14310
   Rating :
  • Currently 1.33/5
  นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง. 2556. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-learning) โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-learning)  [ เข้าชม 232 ]
  Post by : wittayakorn
   Rating :
  • Currently 1.25/5
  ผลงานวิชาการ
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการ เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  [ เข้าชม 184 ]
  Post by : kruweerb
   Rating :
  • Currently 1.25/5
  รายงานการสร้างเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ
  รายงานการสร้างเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ รายวิชา สุขศึกษา พ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  [ เข้าชม 159 ]
  Post by : namtip
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการสร้างเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข
  รายงานการสร้างเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข รายวิชา สุขศึกษา พ16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 170 ]
  Post by : somnoi
   Rating :
  • Currently 2.50/5
  การพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (E-Learning) เรื่อง การสร้างแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ....  [ เข้าชม 203 ]
  Post by : krutee400
   Rating :
  • Currently 1.20/5

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/54 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |