เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบการรายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด การดูแลรักษาบ้าน
  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด การดูแลรักษาบ้าน  [ เข้าชม 62 ]
  Post by : wallika
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(บทคัดย่อ)
  การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ หน่วย English For Communications โดยใช้แบบฝึกทักษะในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  [ เข้าชม 39 ]
  Post by : WanWanza
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสน่ห์เมืองขลุง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
  รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสน่ห์เมืองขลุง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)  [ เข้าชม 45 ]
  Post by : kruauan2513
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสน่ห์เมืองขลุง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
  รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสน่ห์เมืองขลุง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)  [ เข้าชม 33 ]
  Post by : kruauan2513
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสน่ห์เมืองขลุง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
  รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสน่ห์เมืองขลุง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)  [ เข้าชม 36 ]
  Post by : kruauan2513
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ รายวิชาปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ รายวิชาปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ เข้าชม 48 ]
  Post by : kruruth
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียน เรื่อง รู้มาตรา ก กา เก่งมาตราตัวสะกด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา
  เผยแพร่ผลงาน  [ เข้าชม 52 ]
  Post by : vivieye
   Rating :
  • Currently 3.00/5
  รายงานการพัฒนาและการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)
  รายงานการพัฒนาและการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)  [ เข้าชม 63 ]
  Post by : kanoksak
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  บทคัดย่อ
  รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)  [ เข้าชม 45 ]
  Post by : sirorat007
   Rating :
  • Currently 3.67/5
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเรื่อง พัฒนาเยาวชน พัฒนาชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  พัฒนาเยาวชน พัฒนาชาติ  [ เข้าชม 40 ]
  Post by : sumittanaka
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่บทคัดย่อ
  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  [ เข้าชม 52 ]
  Post by : kongfah2010
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการจัดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งที่ส่งผลต่อการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
  รายงานผลการจัดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งที่ส่งผลต่อการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  [ เข้าชม 50 ]
  Post by : Pissamaijun
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ
  พัฒนาเยาวชน พัฒนาชาติ  [ เข้าชม 59 ]
  Post by : sumittanaka
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์1 รหัสวิชาง21241ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์1 รหัสวิชา ง21241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2  [ เข้าชม 50 ]
  Post by : puttarut2558
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  นางพัทยา มัจฉาฉ่ำ
  นางพัทยา มัจฉาฉ่ำ  [ เข้าชม 178 ]
  Post by : pattayamu
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค Learning Together ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  [ เข้าชม 68 ]
  Post by : kitikorn
   Rating :
  • Currently 3.33/5
  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง วอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ทักษะวอลเลย์บอล  [ เข้าชม 59 ]
  Post by : poo2404
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ ( Constructivism )
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ ( Constructivism )  [ เข้าชม 39 ]
  Post by : jeedjads
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ ( Constructivism )
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ ( Constructivism )  [ เข้าชม 34 ]
  Post by : jeedjads
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนงานบัญชีเบื้องต้น(สาระเพิ่มเติม) วิชาธุรกิจทั่วไปรหัส ง32175 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ผลงานวิชาการ  [ เข้าชม 78 ]
  Post by : pianojazz
   Rating :
  • Currently 3.33/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษประกอบการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานแบบค้นคว้า เรื่อง TOURISM สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ เข้าชม 145 ]
  Post by : kroopa2513
   Rating :
  • Currently 4.56/5
  รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย
  รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ เข้าชม 56 ]
  Post by : dschay
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงาน แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้เพลงเป็นสื่อ เรื่องเสียง
  แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้เพลงเป็นสื่อ เรื่องเสียง  [ เข้าชม 81 ]
  Post by : shingkkk
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่
  บทเรียนสำเร็จรูป  [ เข้าชม 68 ]
  Post by : sutthathip
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ชุดฝึกทักษะปฏิบัติ การวาดภาพระบายสีไม้
  ชุดที่ 4 การสร้างสรรค์งานตามหลักการ เพื่อถ่ายทอดความคิดด้วยการวาดภาพระบายสีไม้  [ เข้าชม 283 ]
  Post by : natus58
   Rating :
  • Currently 3.67/5
  ชุดฝึกทักษะปฏิบัติ การวาดภาพระบายสีไม้
  ชุดที่ 4 การสร้างสรรค์งานตามหลักการ เพื่อถ่ายทอดความคิดด้วยการวาดภาพระบายสีไม้  [ เข้าชม 153 ]
  Post by : natus58
   Rating :
  • Currently 3.67/5
  รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน นางสาวนิรัชพร สุขไพบูลย์  [ เข้าชม 69 ]
  Post by : zestful
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ชุดการเรียนรู้ประกอบการสอนแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)
  เรื่องท่องอวกาศ จำนวน 12 เล่ม  [ เข้าชม 53 ]
  Post by : kroosomsree
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาและกิจกรรมฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุ  [ เข้าชม 52 ]
  Post by : hinotori
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการใช้แบบฝึกวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ ดำรงชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ผลงานวิชาการ  [ เข้าชม 108 ]
  Post by : thunyaporn13
  Commentล่าสุด : rawat
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  ชุดการเรียนรู้ประกอบการสอนแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ท่องอวกาศ เล่ม 12
  เล่มที่ 12 เรื่อง ดาวเคราะห์น้อย และดาวหาง  [ เข้าชม 48 ]
  Post by : kroosomsree
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ชุดการเรียนรู้ประกอบการสอนแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ท่องอวกาศ เล่ม 11
  เล่มที่ 11 เรื่อง ดวงจันทร์  [ เข้าชม 46 ]
  Post by : kroosomsree
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  ชุดการเรียนรู้ประกอบการสอนแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ท่องอวกาศ เล่ม 10
  เล่มที่ 10 เรื่อง ดาวเนปจูน  [ เข้าชม 32 ]
  Post by : kroosomsree
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  ชุดการเรียนรู้ประกอบการสอนแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ท่องอวกาศ เล่ม 9
  เล่มที่ 9 เรื่อง ดาวยูเรนัส  [ เข้าชม 29 ]
  Post by : kroosomsree
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ชุดการเรียนรู้ประกอบการสอนแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ท่องอวกาศ เล่ม 7
  เล่มที่ 7 เรื่อง ดาวพฤหัสบดี  [ เข้าชม 39 ]
  Post by : kroosomsree
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ชุดการเรียนรู้ประกอบการสอนแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ท่องอวกาศ เล่ม 8
  เล่มที่ 8 เรื่อง ดาวเสาร์  [ เข้าชม 35 ]
  Post by : kroosomsree
   Rating :
  • Currently 1.00/5

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/75 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |