[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบการรายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  รายงานการพัฒนาแบบ ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  รายงานการพัฒนาแบบ ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  [ เข้าชม 198 ]
  Post by : onlyvic17
   Rating :
  • Currently 1.38/5
  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  บทเรียนสำเร็จรูป ป.5  [ เข้าชม 217 ]
  Post by : nuntika
   Rating :
  • Currently 1.17/5
  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  บทเรียนสำเร็จรูป สุขศึกษา ป.5  [ เข้าชม 173 ]
  Post by : nuntika
   Rating :
  • Currently 1.25/5
  รายงานการพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  รายงานการพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 206 ]
  Post by : nochairan
  Commentล่าสุด : el.b2555@gmail.com
   Rating :
  • Currently 1.57/5
  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาเยาวชน “คนดี ศรีไทยรัฐ” โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง)
  รายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ประเมินปัจจัยนำเข้า ประเมินกระบวนการ และประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาเยาวชน “คนดี ศรีไทยรัฐ” โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง)  [ เข้าชม 124 ]
  Post by : uraiurai
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ผลงานวิชาคอมพิวเตอร์  [ เข้าชม 388 ]
  Post by : kusong
  Commentล่าสุด : ommy_1111@hotmail.com
   Rating :
  • Currently 3.75/5
  รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา จังหวัดลำปาง
  รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีไม้  [ เข้าชม 288 ]
  Post by : 23112517
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชา การแปรรูปอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอบแบบโครงงาน ของ นางอรพิน พัวเพิ่มพูลศิริ
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชา การแปรรูปอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอบแบบโครงงาน ของ นางอรพิน พัวเพิ่มพูลศิริ  [ เข้าชม 178 ]
  Post by : oao1321
   Rating :
  • Currently 1.43/5
  การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยอิงหลักพุทธศาสนา นายคำฟอง บุญโสภา
  การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยอิงหลักพุทธศาสนา นายคำฟอง บุญโสภา  [ เข้าชม 106 ]
  Post by : oao1321
   Rating :
  • Currently 1.83/5
  รายงานการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ การอ่านและการขียนคำมาตราตัวสะกด  [ เข้าชม 220 ]
  Post by : vrap0rn
   Rating :
  • Currently 1.60/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยแบบฝึกกลวิธีการอ่านเพื่อการสื่อสาร  [ เข้าชม 136 ]
  Post by : jirath
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการวิจัยเพื่อประเมินโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ความดีตามโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบจำลองซิป (CIPP Model)
  รายงานผลการวิจัยเพื่อประเมินโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ความดีตามโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบจำลองซิป (CIPP Model)  [ เข้าชม 151 ]
  Post by : chinjung
   Rating :
  • Currently 1.40/5
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่องเกี่ยวกับอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  [บทคัดย่อ]  [ เข้าชม 202 ]
  Post by : yooloveu
   Rating :
  • Currently 2.33/5
  ผลการใช้สมุดภาพภาษาอังกฤษที่มีต่อการพัฒนาทักษะการฟังและการตอบสนอง ด้วยท่าทางของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ภาคเรียนที่ 1
  ผลการใช้สมุดภาพภาษาอังกฤษที่มีต่อการพัฒนาทักษะการฟังและการตอบสนอง ด้วยท่าทางของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ภาคเรียนที่ 1  [ เข้าชม 161 ]
  Post by : kanokmee
   Rating :
  • Currently 1.75/5
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนคำในมาตราแม่ ก กาและมาตราตัวสะกด
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนคำในมาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปางห้า  [ เข้าชม 201 ]
  Post by : chutinum
   Rating :
  • Currently 1.88/5
  ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
  เผยแพร่ผลงาน  [ เข้าชม 182 ]
  Post by : mana2519
   Rating :
  • Currently 1.40/5
  บทคัดย่อ
  ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้  [ เข้าชม 131 ]
  Post by : Aree2519
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้ศึกษา อัมพร กันทะวงค์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) เทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ศึกษา 2556 บทคัดย่อ การศึกษาค
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 168 ]
  Post by : amporn04
   Rating :
  • Currently 2.33/5
  บทคัดย่อ
  การพัฒนากิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 173 ]
  Post by : enging
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  เผยแพร่ผลงาน ครูอรพิน พัวเพิ่มพูลศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
  การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชา (เพิ่มเติม)การแปรรูปอาหาร ง30270 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 175 ]
  Post by : oao1321
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  เผยแพร่ผลงาน ครูคำฟองบุญโสภา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
  การพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ว21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  [ เข้าชม 168 ]
  Post by : oao1321
   Rating :
  • Currently 1.86/5
  รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  ผลงานทางวิชาการ  [ เข้าชม 223 ]
  Post by : bjeim2520
   Rating :
  • Currently 1.29/5
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
  เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  [ เข้าชม 174 ]
  Post by : sansombat2
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  บทคัดย่อ
  การพัฒนากิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ  [ เข้าชม 182 ]
  Post by : enging
   Rating :
  • Currently 1.17/5
  บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาความเข้าใจ เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา
  โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)  [ เข้าชม 192 ]
  Post by : poovararat
   Rating :
  • Currently 1.57/5
  การพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะ การสื่อสาร ปริศนาคำทายประกอบภาพ
  ปฐมวัย  [ เข้าชม 224 ]
  Post by : luddarom11
   Rating :
  • Currently 1.40/5
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน และร้อยละสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อศึกษา ดัชน  [ เข้าชม 258 ]
  Post by : cyberice
   Rating :
  • Currently 1.60/5
  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 237 ]
  Post by : angkhana260227
   Rating :
  • Currently 1.80/5
  โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และให้ทุนการศึกษา
  โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ ดำเนินการโดย สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย  [ เข้าชม 358 ]
  Post by : goalkeeper
   Rating :
  • Currently 1.71/5
  รายงานการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  ชื่อผู้ศึกษา นางอัจฉรา สุทธิวรรณ สถานที่ทำการศึกษา โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ทำการศึกษา 2556  [ เข้าชม 127 ]
  Post by : angelfon2519
   Rating :
  • Currently 1.33/5
  รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 280 ]
  Post by : phattaporn
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 เรื่อง ไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 เรื่อง ไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 847 ]
  Post by : charkri
   Rating :
  • Currently 1.20/5
  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 176 ]
  Post by : 0869223898
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องการบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องการบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร  [ เข้าชม 166 ]
  Post by : kittikorn
   Rating :
  • Currently 1.29/5
  รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องจิตรกรรมไทยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ใน ชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)  [ เข้าชม 592 ]
  Post by : poovararat
   Rating :
  • Currently 4.33/5
  การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือของคาแกน (Kagan) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือของคาแกน (Kagan) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 140 ]
  Post by : kittikorn
   Rating :
  • Currently 1.50/5

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/51 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |