เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบการรายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สาระการเรียนรู้ปฐมวัย เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 2
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  [ เข้าชม 9 ]
  Post by : sak070723
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซต
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ  [ เข้าชม 6 ]
  Post by : mn0856119198
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  บทคัดย่อ
  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ เข้าชม 21 ]
  Post by : arakin
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียนวัดโพธินิมิตร สำนักงานงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
  การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียนวัดโพธินิมิตร สำนักงานงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  [ เข้าชม 18 ]
  Post by : kruann
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาศิลปะ
  เรื่อง ความรู้และคุณค่างานศิลปะภูมิปัญญาไทย-ศิลปะตะวันตก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  [ เข้าชม 13 ]
  Post by : ppnui01
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (ว30101)
  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายรายวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน (ว30101) หน่วยการเรียนรู้เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดั  [ เข้าชม 15 ]
  Post by : nokaten
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (ว30101)
  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายรายวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน (ว30101) หน่วยการเรียนรู้เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดั  [ เข้าชม 7 ]
  Post by : nokaten
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด เรียนสนุกยุคไร้พรมแดน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
  รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด เรียนสนุกยุคไร้พรมแดน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม  [ เข้าชม 17 ]
  Post by : Matawee
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้นิทานคุณธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
  การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้นิทานคุณธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  [ เข้าชม 22 ]
  Post by : kruann
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 17 ]
  Post by : suchareeporn17
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง English around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองมวน จังหวัดตรัง
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง English around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองมวน จังหวัดตรัง  [ เข้าชม 29 ]
  Post by : wanida1234
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง กราฟ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  แบบฝึกทักษะเป็นสื่อการสอนที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป  [ เข้าชม 16 ]
  Post by : aummarin2525
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
  ผู้ศึกษา นางสุนิต อนุรักษ์  [ เข้าชม 26 ]
  Post by : sunitanurak
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  ผลงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
  บทคัดย่ิ  [ เข้าชม 16 ]
  Post by : yodthecop
   Rating :
  • Currently 3.00/5
  ผลงานวิชาการ
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 18 ]
  Post by : yodthecop
   Rating :
  • Currently 5.00/5
  รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้ “กิจกรรมประสานใจพัฒนาวินัยนักเรียน” โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม จังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2556
  รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้ “กิจกรรมประสานใจพัฒนาวินัยนักเรียน” โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม จังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2556  [ เข้าชม 14 ]
  Post by : petmanee
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 21 ]
  Post by : 010203040506
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 13 ]
  Post by : 010203040506
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4  [ เข้าชม 17 ]
  Post by : nattiya18
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 32 ]
  Post by : krujumnian
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนวัดราชสิทธาราม
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 22 ]
  Post by : somruedee
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์นันทนาการ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์นันทนาการ สูงขึ้น  [ เข้าชม 122 ]
  Post by : nid1190
  Commentล่าสุด : nid1190
   Rating :
  • Currently 3.67/5
  ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 22 ]
  Post by : kruann
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30  [ เข้าชม 33 ]
  Post by : sirirutpim
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  เผยแพร่รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)
  เรื่องที่ศึกษา รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ผู้รายงาน นางออนอุมา ศรีเณร โรงเรียน บ้านห้วยเสียด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี  [ เข้าชม 118 ]
  Post by : KwanService
   Rating :
  • Currently 4.55/5
  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
  เผยแพร่ผลงาน  [ เข้าชม 23 ]
  Post by : krunan13138
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 42 ]
  Post by : ponphan1
  Commentล่าสุด : chairjfishing@gmail.com
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  ชุดฝึกทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจภาษาอังกฤษ เกิดความชำนาญในทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว  [ เข้าชม 38 ]
  Post by : pakanapat
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 27 ]
  Post by : ruttapanee
   Rating :
  • Currently 5.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 49 ]
  Post by : varunee2521
   Rating :
  • Currently 5.00/5
  รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเคลื่อนที่  [ เข้าชม 32 ]
  Post by : krutanee
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  บทคัดย่อ
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 190 ]
  Post by : Panukrobpet
   Rating :
  • Currently 5.00/5
  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  [ เข้าชม 39 ]
  Post by : husana17
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  แบบฝึกทักษะการอ่านบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 38 ]
  Post by : krung2500
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงาน
  รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการสอนอ่านอบบ SQ๔R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา  [ เข้าชม 41 ]
  Post by : bamboothai
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการใช้โปรแกรมเพื่อการปฏิบัติงาน (ง 20201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  เว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 http://www.yorosor.com  [ เข้าชม 46 ]
  Post by : windowsseven
   Rating :
  • Currently 1.00/5

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/74 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |