[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบการรายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  การศึกษาผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมนำชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  [ เข้าชม 8 ]
  Post by : 252506
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ เข้าชม 50 ]
  Post by : somsain
   Rating :
  • Currently 4.00/5
  : รายงานการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของกีฬาแบดมินตัน
  : รายงานการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของกีฬาแบดมินตัน  [ เข้าชม 4 ]
  Post by : kunthai
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  : รายงานการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของกีฬาแบดมินตัน
  : รายงานการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของกีฬาแบดมินตัน  [ เข้าชม 3 ]
  Post by : kunthai
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  : รายงานการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของกีฬาแบดมินตัน
  : รายงานการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของกีฬาแบดมินตัน  [ เข้าชม 6 ]
  Post by : kunthai
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  : รายงานการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของกีฬาแบดมินตัน
  : รายงานการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของกีฬาแบดมินตัน  [ เข้าชม 8 ]
  Post by : kunthai
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านโผลง
  รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ 1)เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระที่ 3เศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ให้มีประสิทธ  [ เข้าชม 10 ]
  Post by : neejula
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การพัฒนานิทานเพลงเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 13 ]
  Post by : kaonhin
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 11 ]
  Post by : kaonhin
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัย
  รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัย เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี  [ เข้าชม 11 ]
  Post by : kitikorn
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  [ เข้าชม 83 ]
  Post by : mamchana
   Rating :
  • Currently 4.56/5
  รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  [ เข้าชม 9 ]
  Post by : mamchana
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะเล่มเล็ก เรื่อง การเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  แบบฝึกทักษะเล่มเล็ก  [ เข้าชม 15 ]
  Post by : neungnuch
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด เครื่องมือพัฒนาทักษะการคิดเลขคล่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด เครื่องมือพัฒนาทักษะการคิดเลขคล่อง เรื่อง การบวก จำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20, 100 การลบจำนวนที่ ตัวตั้งไม่เกิน 20, 100 และการบวก ลบระคน วิชาคณิตศาสตร์ โดยมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศา  [ เข้าชม 25 ]
  Post by : KwanService
   Rating :
  • Currently 5.00/5
  รายงานการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รหัสวิชา ง23246 รายวิชา การออกแบบเว็บเพจด้วย Web Editor เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Web Page Maker กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  รายงานการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รหัสวิชา ง23246 รายวิชา การออกแบบเว็บเพจด้วย Web Editor เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Web Page Maker กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 13 ]
  Post by : atoaa2556
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ปลาสวยงามพาเพลินใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  การใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ปลาสวยงามพาเพลินใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 23 ]
  Post by : teerawat
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการใช้งานเว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่จัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  ผลงานทางวิชาการ  [ เข้าชม 11 ]
  Post by : kunprima
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  แบบฝึกเสริมทักษะหลักการใช้ภาษา เรื่องชนิดของคำ
  เล่มที่ ๑ เรื่องคำนาม  [ เข้าชม 18 ]
  Post by : kroopraphaphon
   Rating :
  • Currently 5.00/5
  บทเรียนสำเร็จรูป หน่วยแรงและความดัน
  เล่มที่ 1 เรื่องแรง  [ เข้าชม 25 ]
  Post by : kroodowthong
   Rating :
  • Currently 5.00/5
  รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสน่ห์เมืองขลุง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสน่ห์เมืองขลุง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 16 ]
  Post by : kruauan2513
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 14 ]
  Post by : krupeer
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเกม เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน สะกดคำภาษาไทยไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  ผู้ศึกษา นางสาวฤทัยรัตน์ ขำแ  [ เข้าชม 33 ]
  Post by : comicboyz
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  หนังสืออ่านเพิ่มเติม
  เล่มที่ 1 เรื่องวางแผนเลิศล้ำทำงานสำเร็จ  [ เข้าชม 172 ]
  Post by : kroopatchariya
   Rating :
  • Currently 5.00/5
  การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  พัฒนาชุดการเรียนรู้  [ เข้าชม 20 ]
  Post by : nuchorapin
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  [ เข้าชม 40 ]
  Post by : kunprima
   Rating :
  • Currently 4.33/5
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน  [ เข้าชม 297 ]
  Post by : viyada
   Rating :
  • Currently 4.62/5
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร  [ เข้าชม 34 ]
  Post by : webmaster
   Rating :
  • Currently 4.50/5
  การแก้ปัญหาด้านการคำนวณโดยการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีปัญหาด้านการคำนวณ
  นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ  [ เข้าชม 14 ]
  Post by : sutheekarn
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ_ครูยงยุทธ ของเลิศ
  รงเรียนบ้านหนองครก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔  [ เข้าชม 20 ]
  Post by : Paiyon
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียน เรื่อง การเลี้ยงปลาสวยงาม (ปลากัด)
  รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียน เรื่อง การเลี้ยงปลาสวยงาม (ปลากัด)  [ เข้าชม 30 ]
  Post by : nokVanidaa
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสระเปลี่ยนรูปสระลดรูปโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสระเปลี่ยนรูปสระลดรูปโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 33 ]
  Post by : 2015sirikarn
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การพัฒนาชุดฝึกภาษาอังกฤษ เรื่อง About Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  การพัฒนาชุดฝึกภาษาอังกฤษ เรื่อง About Me  [ เข้าชม 38 ]
  Post by : sarinrat
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายสมพันธ์ ดีประเสริฐกุล ครูโรงเรียนพนางตุง
  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย ในสมัยสุโขทัยและท้องถิ่นพัทลุง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพนางตุง  [ เข้าชม 35 ]
  Post by : prayoonsri
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายสมพันธ์ ดีประเสริฐกุล ครูโรงเรียนพนางตุง
  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย ในสมัยสุโขทัยและท้องถิ่นพัทลุง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพนางตุง  [ เข้าชม 12 ]
  Post by : prayoonsri
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  สารในชีวิตประจำวัน  [ เข้าชม 41 ]
  Post by : Riamsu
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด การดูแลรักษาบ้าน
  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด การดูแลรักษาบ้าน  [ เข้าชม 23 ]
  Post by : wallika
   Rating :
  • Currently 0.00/5

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/68 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |