ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

เอกสารประกอบการเรียนนิทานประกอบภาพชุด เบญจศีลและเบญจธรรม

เผยแพร่ผลงานวิชาการ  นายพุทธา บัวผัน ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา เอกสารประกอบการเรียนนิทานประกอบภาพชุด เบญจศีล ...

Read More »

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ผลงานวิชาการฉบับเต็ม

หัวข้อศึกษา               รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ...

Read More »

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนลูกเสือสามัญ ชั้น ประถมศึกษาปีที่5

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนลูกเสือสามัญ ชั้น ประถมศึกษาปีที่5 ผู้รายงาน นายอดิศักดิ์   บุญล้ำเลิศ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านโป ...

Read More »

รวมพระราชบัญญัติทางการศึกษา ล่าสุด

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558   รายละเอียด 24-05-58   ...

Read More »

ศธ.เล็งปรับเกณฑ์ขอวิทยฐานะ เผยพิจารณาครูดูที่คุณภาพเด็ก

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการวิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครู ...

Read More »

ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

เรื่อง ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษแล ...

Read More »

ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

เรื่อง ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษแล ...

Read More »

รวมความรู้ กฏก.ค.ศ. สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวมความรู้ กฏ ก.ค.ศ. สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว ...

Read More »

บทเรียนสำเร็จรูป ระบบย่อยอาหาร

เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ ประเภทบทเรียนสำเร็จรูป  ระบบย่อยอาหาร  นางสุวรรณา  เทพแก้ว โรงเรียนบ้านไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...

Read More »

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง กราฟ

  ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)   เรื่อง กราฟ ชั้นมัธย ...

Read More »
 
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @