ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม)

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI รายวิชาคณิตศาสตร์     & ...

Read More »

รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สัปดาห์คุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

เรื่อง               รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สัปดาห์คุณธรรม กลุ่มสาระ      &nb ...

Read More »

การประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัยด้านวินัยและความซื่อสัตย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านยูงทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผลงาน           :      การประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัยด้านวินัย &nb ...

Read More »

รายงานการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน

ชื่อเรื่อง           รายงานการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ...

Read More »

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์1 รหัสวิชา ค31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโดย นางสาววรัญญา ฉนำก ...

Read More »

คู่มือการใช้รูปแบบหลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คู่มือการใช้รูปแบบหลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต ...

Read More »

ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องลำดับและอนุกรม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องลำดับและอนุกรม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   พัฒนาโด ...

Read More »

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม    &n ...

Read More »

“หมอธี” ยันปัญหา “เด็กผี” พบแค่บางพื้นที่-ร.ร.ได้เงินเกินต้องเรียกคืน

“หมอธี” ย้ำ เด็กผีไม่มีมากอย่างที่คิด เกิดบางพื้นที่ แต่ปีนี้ ศธ. จัดการได้มาก ระบุ ปัญหาใหญ่ เพราะต่างคนต่างทำ ขาดการเชื่อมโยงข้อมูล สั่ง ...

Read More »

เอกสารประกอบการเรียน ชุด รู้ทันโรคและอันตรายรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เอกสารประกอบการเรียน ชุด รู้ทันโรคและอันตรายรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสายฝน  อกแผ่ ตำแหน่ ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @