Monthly Archives: กันยายน 2015

“ฟอร์ด เรนเจอร์” 2015

น.ส.ยุคนธร วิเศษโกสิน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย และนายศรุต อิงคะวัต ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ฟอร์ด เรนเจอร์ ฟอร์ด ประเทศไทย เปิดตัวรถกระบะสายพันธุ์ ...

Read More »

ออมสินคืนเงิน 86 ล./สกสค.ชงหยุดใช้หนี้แทนครู

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการ ศธ. ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง การศึกษา (สกสค.) เปิดเผยถึงการหารื ...

Read More »

เพิ่มภาษาอังกฤษสอบครูผู้ช่วย

สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย 1,503 อัตรา "ดาว์พงษ์" สั่งคุมเข้ม เรียกดูมาตรการป้องกันทุจริตการสอบ และเพิ่มจำนวนข้อสอบอังกฤษ เพื่อให้ครูมีความเข้าใจ ...

Read More »

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อชาวชนบท รับสมัครนักเรียน16 จังหวัด ภาคอีสานสอบเข้าเรียนหมอ

            ข่าวดีสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนสายวิ ...

Read More »

กำจรถามยุบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ใครจะดูแลครู

ที่โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ส.ค.58 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) จัดการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการข้าราชก ...

Read More »

บทเรียนสำเร็จรูป ระบบย่อยอาหาร

เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ ประเภทบทเรียนสำเร็จรูป  ระบบย่อยอาหาร  นางสุวรรณา  เทพแก้ว โรงเรียนบ้านไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...

Read More »

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง กราฟ

  ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)   เรื่อง กราฟ ชั้นมัธย ...

Read More »

การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ

การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2142 การจัดสร ...

Read More »

สอบครูผู้ช่วยครั้งที่ 2/2558 มาดูตำแหน่งว่างแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบการตัดสินใจ

สอบครูผู้ช่วยครั้งที่ 2/2558 มาดูตำแหน่งว่างแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบการตัดสินใจ ในการสอบ http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/1885.p ...

Read More »

เพิ่มเงินกู้ให้ครู ชำระหนี้สถาบันการเงิน

บอร์ดบริหารกองทุนฯแก้หนี้สินครู เคาะวงเงินกู้ปี 58 รอบ 2 จำนวน 176 ล้านบาทเศษ สั่งคิดเกณฑ์ใหม่ให้วงเงินกู้มากขึ้น แต่ต้องใช้ชำระหนี้สถาบันทางการเงินเท ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @