Monthly Archives: มีนาคม 2017

บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง Tense

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง Tenses      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 & ...

Read More »

ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต พร้อมเฉลยปีการศึกษา 2559

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ชั้นมัธยมศ ...

Read More »

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านปุโรง

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้าน ...

Read More »

ปลูกฝังเด็กไทยตระหนักรู้-มีหลักคิดไม่ทำผิดกฎหมาย

ยุติธรรม+ศธ.เติมความรู้เด็ก ม.ต้น ย่างเข้าวัยรุ่นตระหนักรู้หน้าที่พลเมือง-มีความเคารพกันและกัน เริ่มต้นภาคเรียน พ.ค.นี้ แทรกในกิจกรรมลดเวลาเรียน นายชา ...

Read More »

ศธ.แจกคูปองพัฒนาสมรรถนะครู

"หมอธี" ยันไม่ยุบเขตพื้นทีฯ ขอให้ช่วยปฏิรูปการศึกษา ยกระดับ รร.ไอซียู และเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง เด็กอยากเรียนรู้-ครูตั้งใจสอน ชี้สอดคล้ ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @