Monthly Archives: สิงหาคม 2017

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 2 ความแข็งของวัสดุ

ผลงานวิชาการ  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 2 ความแข็งของวัสดุ นางสาวจิราพร ...

Read More »

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล บ้านศรีฐาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการวิจัย        รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล บ้านศรีฐาน อำเภอ ...

Read More »

การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าเช่าพื้นที่ในการจัดทำเว็ปไซต์

เรียน  คณะคุณครู ผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ครูพันธุ์ใหม่ ทุกท่านครับ                ...

Read More »

รุกใช้เทคโนโลยีพัฒนารร.ถิ่นทุรกันดาร

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ มีแผนดูแลโรงเรียน 1,500 แห่งลำบากซ้ำซ้อน พร้อมใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่อยอดโอกาสทางการศึกษาเด็กในถิ่นทุรก ...

Read More »

สวิฟท์ อาร์เอ็กซ์ 2

ตลาดอีโคคาร์ในเมืองไทย ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เป็นการตอบโจทย์สำหรับรถยนต์ใช้งานที่มีราคาไม่แพง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ให้กับเจ้าของได้เป็นอย่ ...

Read More »

“ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต 8” “Do Bigger Things”

ดีเจ โกห์ ประธานธุรกิจโทรคมนาคม บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ เปิดเผยว่า ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต 8 ใหม่ เป็นการโชว์เคสด้านนวัตกรรมที่โดดเด่น ด้วยการยกระดับ ...

Read More »

ชงปรับมาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษา

เน้นมาตรฐานเชิงรุกก้าวสู่ผูู้นำการเปลี่ยนแปลง วันที่ 28 ส.ค.60 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ อดีตประธานกรรมการคุรุสภา ในฐานะประธานคณะอนุกร ...

Read More »

รัฐบาลไฟเขียวตั้งกระทรวงอุดมศึกษา

รัฐบาลไฟเขียวตั้งกระทรวงอุดมศึกษา แต่ต้องตอบสังคมได้ว่ามีอะไรใหม่ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอิสระฯ เพิ่มเติม เชื่อว่าจะสามารถจั ...

Read More »

ผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ประกอบแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

ชื่อเรื่อง                           ผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ประกอบ ...

Read More »

รายงานการพัฒนาชุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ชื่อเรื่อง               รายงานการพัฒนาชุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อพ ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @