Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2018

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถในการอ่านสะกดคำ ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา

ชื่อเรื่อง        ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถในการอ่านสะกดคำ     &n ...

Read More »

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD)

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ทางการศึกษา ประเภท นวัตกรรม ชื่อผลงาน  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) ผู้พัฒ ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้บูรณาการ หลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง       การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้บูรณาการ       & ...

Read More »

การพัฒนาทักษะการเขียนคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนาทักษะการเขียนคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้พัฒนา ครูศิริวรรณ   ฟักป้อม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญก ...

Read More »

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 33206 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล

ชื่อเรื่อง       รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 33206        ...

Read More »

ประจิน’สั่งกรองอาชีพใหม่-โลจิสติกส์มาแรง ต้องการ 2 หมื่นอัตรา

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชา ...

Read More »

คณะทำงานสพฐ. เสนอเพิ่ม 18 สพม.-ลดสพป.

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงความคืบหน้า กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ ...

Read More »

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขุนยวม

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน           ...

Read More »

เปิดตัวเเอพพลิเคชั่น “TCASter” ช่วยนักเรียนเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

บริษัท Skooldio องค์กรพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแถลงข่าวเปิดตัว แอปพลิเคชั่น “TCASter” อำนวยความสะดวกการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม ...

Read More »

สพฐ.เปิดช่องขยายห้องเรียนรร.ดัง

สพฐ.เปิดช่องขยายห้องเรียนรร.ดัง แก้ปัญหาช่วงเปลี่ยนผ่าน กำหนดจำนวนรับนักเรียน40คนต่อห้องในปีแรก วันที่ 19 ก.พ.2561 ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ นายบุญรักษ์ ย ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @