Monthly Archives: พฤษภาคม 2018

รายงานผลการสร้าง และการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ที่ตั้ง และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปเอเชีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านสุขฤทัย

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการสร้าง และการใช้เอกสารประกอ ...

Read More »

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสตูล

เรื่อง              การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ  & ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เผยแพร่ผลงานวิชาการ  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นายอายุ ...

Read More »

หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องสันติคุมพชาดก สองนกแขกเต้า

เผยแพร่ผลงานวิชาการ หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องสันติคุมพชาดก สองนกแขกเต้า พัฒนาโดย นางสา ...

Read More »

แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูชานัญชิดา  ไชยขันธุ์ ตำแหน่งครู ...

Read More »

“หมอธี” ตั้ง คกก.ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

“หมอธี” ลงนามแต่งตั้ง คกก.ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้ง “บวรศักดิ์ อุวรรณโณ” เป็นประธานกรรมการ เ ...

Read More »

เปิดความในใจ…“ผู้กองมิ้น” ยันทำในสิ่งถูกต้องแล้ว ลาออกจากตำรวจ ทุ่มชีวิตสอนฟรีสานฝันอนาคตเด็กยากจน

บุรีรัมย์ – “ผู้กองมิ้น” สภ.เมืองบุรีรัมย์ ยันตัดสินใจลาออกจากตำรวจทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เพื่อทุ่มเวลาสอนหนังสือและติวฟรีให้แก่เด็ก ...

Read More »

เช็กก่อนสมัคร 98 สาขาสอบครูผู้ช่วย 2561

เช็กก่อนสมัคร 98 สาขาสอบครูผู้ช่วย 2561/กาง 66 จังหวัดเปิดรับสมัครกลุ่มวิชาเอกที่ขาดแคลน วันที่ 17 พ.ค.2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์&n ...

Read More »

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง                 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำแม ...

Read More »

รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนเรื่องเซต โดยใช้กลวิธี SQRQCQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนเรื่องเซต โดยใช้กลวิธี SQRQCQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้ศึกษา   นางเกวลิน ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @