Monthly Archives: พฤษภาคม 2018

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นางกัณฐิกา& ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ระยะทางและการกระจัด

เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิชาฟิสิกส์ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ระยะทางและการกระจัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย นายอุทัย  นะธิ ...

Read More »

แบบฝึกเสริมทักษะชุดไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกเสริมทักษะชุดไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางขวัญตา  เมือง ...

Read More »

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง อะตอมและตารางธาตุ รายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 1รหัสวิชา ว30221 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ชื่อเรื่อง  :    รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง       &n ...

Read More »

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย &nb ...

Read More »

แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางชุดา  หิรัญเกียรติ ตำแห ...

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช รหัสวิชา ว๓๐๒๖๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช รหัสวิชา ว๓๐๒๖๔ ชั้นมัธย ...

Read More »

มหา”ลัยเปิดรับตรงร่วมกัน 9-13 พ.ค.นี้

“สุชัชวีร์”เผย มหา’ลัยพร้อมเปิดรับทีแคส รอบ 3 รับตรงร่วมกัน 9-13 พ.ค.นี้ ซึ่งโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เข้าร่วมด้วย ขณะที่ มทร.-มรภ. เข ...

Read More »

สพฐ.เร่งสำรวจครูผู้ช่วยสาขาขาดแคลน-เกิดใหม่

สพฐ.เร่งสรุปหลักเกณฑ์คัดครูผู้ช่วย พร้อมสำรวจสาขาขาดแคลน-เกิดใหม่ ก่อนหารือที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และประกาศให้ทุกคนรับทราบ พฤหัสบดีที่ ...

Read More »

สอศ.ร่วมกับโคเซ็นจัดหลักสูตร5ปีผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่

สอศ.ร่วมกับโคเซ็นจัดหลักสูตร5ปีผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2561 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) พร้อมด้วย นายทานิ ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @