Monthly Archives: พฤษภาคม 2018

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R เล่มที่ 1 การอ่านจับใจความจากข่าว วิชา ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R   เล่มที่ 1 การอ่านจับใจความจากข่าว วิชา ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึ ...

Read More »

คาด 4 พ.ค.ครูมีเฮแก้ปัญหาหนี้สิน

        วันนี้( 2พ.ค.)นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า  เมื่อเร็ว ๆนี้ตนได้แจ้งท ...

Read More »

สกสค.-ออมสินเตรียมเอ็มโอยูสัปดาห์หน้า คืนส่วนต่างค่าบริหารจัดการให้ครูโดยตรง เลิกหักเงินใช้หนี้แทน

คืนส่วนต่างค่าบริหารจัดการให้ครูโดยตรง เลิกหักเงินใช้หนี้แทน วันที่ 2 พ.ค.2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่าในการประชุมผู้บ ...

Read More »

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับเกม เรื่องสารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ประเภทนวัตกรรมทางการศึกษา ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับเกม เรื่องสารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก ...

Read More »

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา 3 (สาระเศรษฐศาสตร์) รหัสวิชา ส 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา 3 (สาระเศรษฐศาสตร์) รหัสวิชา ส 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศา ...

Read More »

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด English for everyday life

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด English for everyday life นางอำพร  เกตุทิม ...

Read More »

สพฐ.หาข้อสรุปกลุ่มไร้ตั๋วครูสอบสาขาขาดแคลน

ยึดประโยชน์เด็กเป็นหลัก-เตรียมชงก.ค.ศ.พิจารณาอนุมัติ ก่อนเปิดรับสมัคร 21 พ.ค.นี้ เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึ ...

Read More »

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบเมอร์ด็อค (MIA) เรื่อง What Is the Right Color รายวิชา อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบเมอร์ด็อค (MIA)  เรื่อง What Is the Right Color รายวิชา อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ...

Read More »

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ตามแบบ ของโพลยา เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เสริมด้วยการแก้โจทย์  &nbs ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการวาดภาพทิวทัศน์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่องานวิจัย    การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะ  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้าง          ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @