Monthly Archives: สิงหาคม 2018

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา        ...

Read More »

การประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

ชื่อวิจัย :  การประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ผู้วิจัย   :  ว่าที่ร้อยเอก ธนนท์  บุญทวีวรเดช &nb ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนสู่ความสำเร็จอย่างมีส่วนร่วมระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาจังหวัดชลบุรี

ชื่อวิจัย     :   การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนสู่ความสำเร็จอย่างมีส่วนร่วมระดับมัธยมศึกษา    &nb ...

Read More »

แบบฝึกทักษะวิชาศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดการวาดภาพหุ่นนิ่ง

แบบฝึกทักษะวิชาศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดการวาดภาพหุ่นนิ่ง พัฒนาโดย นายปัญญา  พันธ์ธงไชย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @