Monthly Archives: ธันวาคม 2018

การพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันติวิทยา

บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง          การพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา  &nb ...

Read More »

ย้ำหลักสูตร 5 ปีไม่ต้องสอบรับตั๋วครู แต่ต้องผ่านประเมินมหาวิทยาลัย

ประธาน กมว.แจงหลักสูตรครู 5 ปีไม่ต้องสอบรับตั๋วครู หลังข้อมูลชัดยกเลิกผลิต 100% แต่ต้องผ่านประเมินตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยจึงได้รับใบอนุญาตฯอัตโนมัติ ชี้เพ ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบหลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบหลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  เพื่อส่งเสริม        ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะงานอาชีพ เพื่อเสริมสร้าง ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง             การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะงานอาชีพ  เพื่อเสริมสร้าง  &nbs ...

Read More »

หมอธี สั่ง สมศ.ลุยประเมินรอบสี่

กษาการ ผอ.สมศ.เผย "หมอธี”สั่งลุยประเมินรอบสี่ได้ทันที เริ่มธ.ค.นี้ เน้นประเมินสร้างสรรค์ เป็นมิตรสถานศึกษา ส่วนสถานศึกษาทยอยส่งชื่อเพื่อขอร ...

Read More »

จ่อตั้งกรรมการทบทวนจรรยาบรรณครู กำหนดชัดพฤติกรรมที่ควรทำ-ไม่ควรทำ

คุรุสภา จ่อตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู เจาะลึกรายละเอียด กำหนดชัดพฤติกรรมที่ครูควรทำ-ไม่ควรทำ พร้อมเร่งแก้ไขกฎหมาย 2 ฉบับ เอี่ยวมาตรฐานวิชาชีพก่ ...

Read More »

สธ.นัดหารือ “พยาบาล” ปมสัญญาทุนพยาบาล บังคับเป็นลูกจ้างใช้ทุน 4 ปี 13 ธ.ค.

เครือข่ายพยาบาลลูกจ้าง สธ.เตรียมยื่นสถาบันพระบรมราชชนก แก้ปัญหาสัญญาทุนพยาบาล พร้อมหารือรองปลัด สธ. หวังได้รับความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ น.ส.วราพร ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) พัฒนาโดย นางสาวอมรรัตน์   นารีรักษ์ ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาโดย ...

Read More »

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ชุด เด็กไทยยุคใหม่ สดใสแข็งแรง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ชุด  เด็กไทยยุคใหม่       ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @