Monthly Archives: กรกฎาคม 2019

โตโยต้า “ฟอร์จูนเนอร์”รุ่นปรับปรุงใหม่ 2.4G เกียร์อัตโนมัติ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แนะนำ รถยนต์อเนกประสงค์ ฟอร์จูนเนอร์ รุ่นปรับปรุงใหม่ 2.4G เกียร์อัตโนมัติ พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำด้วยการประกา ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประ ...

Read More »

จำหน่าย ฟองน้ำ Nano ทำความสะอาดพื้นผิว Mrs.Wow By Kanyanee ชิ้นละ 39 บาท 3 ชิ้น 100 บาทโทร 0899421624 คุณอิง กัญญาณี

🌷จะดีมั๊ยถ้า..ขาย Mrs.Wow🌷 ✅10 ก้อน กำไร 110 ✅50 ก้อน กำไร 600 ✅100 ก้อน กำไร 1,300 ✅500ก้อน กำไร 7,500 &# ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ E R P S P L S Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เรื่อง                  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ E R P S P L S   Model  เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ...

Read More »

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ประกอบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)

เรื่อง         ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ประกอบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาล ...

Read More »

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัส 2101-2001 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัส 2101-2001 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาว ...

Read More »

รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาสนุกกับคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

 ชื่อเรื่อง                 รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรม เกมการศึกษาสนุกกับคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 ชื่อผู้ ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์

Read More »

การใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง              การใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้ศึกษา               ...

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้วิจัย           ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @