[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

    


  วิทยฐานะครู
  การเยียวยาครูตกประเมิน "วิทยฐานะ"

  อังคาร ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555


   ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในประเด็นเรื่องการขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการประเมินผลทางวิชาการไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามระบบ e-Training  ดังนี้


  l การขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการประเมินผลทางวิชาการไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามระบบ e-Training ได้รับการพิจารณาประเมินอีกครั้งหนึ่ง 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว ไปขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตาม ว๑๗/๒๕๕๒ ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคำขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ในสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา โดยกำหนดให้มีการประเมิน ๓ ด้าน คือ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่วนที่ ๒ ผลงานทางวิชาการ โดยในการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ และชำนาญการพิเศษนั้น ก.ค.ศ.ได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่วนราชการ เป็นผู้ดำเนินการ สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นผู้ดำเนินการ 

   

  ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2012/oct/277.htm  เข้าชม : 7051
  วิทยฐานะครู 5 อันดับล่าสุด

        ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.) 3 พ.ค. 2558
        ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) 13 ม.ค. 2558
        เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2558 18 ธ.ค. 2557
        ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์วิทยฐานะเชิงประจักษ์ ลงวันที่ 3 กันยายน 2557 4 ก.ย. 2557
        แบบบันทึกข้อมูลของผู้รับรางวัล หนึ่งแสนครู ประจำปี 2557 5 มิ.ย. 2557  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |