Tag Archives: ก.ค.ศ

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ

ว9/2558 ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับข้อหารือเกี่ยวกับ การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องแล ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @