Tag Archives: ประเมินออนไลน์

สมศ. เตรียมปรับรูปแบบการประเมินสถานศึกษารอบ 4

การประเมินสถานศึกษาในรอบที่ 4 สมศ.ปรับรูปแบบการประเมินเป็นแบบออนไลน์ เพื่อลดภาระการเตรียมรับการประเมิน ครูจะได้มีเวลาสอนมากยิ่งขึ้น สำนักรับรองมาตรฐาน ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @