[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

    
 • ทักทาย พบปะพุดคุย
 • 39  
 • โยกย้าย สับเปลี่ยน
 • 5  
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • 469  


     รายการกระทู้ทั้งหมด
  หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
  โดย
  วันที่
  03334 : การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ให้กด F5 ก่อน พิมพ์ (1,826/1)
  webmaster
  22 ต.ค. 2556 : 22:06
  03430 : รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติท้องถิ่นอีสาน ตาม แนวคิดไฮ/สโคป (High/Scope) เพื่อพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย (144/0)
  คุณครูแบ๋มบี่
  19 ก.พ. 2557 : 11:46
  03429 : การศึกษาปฏิบัติการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน : กรณี ศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา (126/0)
  pisnatta
  18 ก.พ. 2557 : 21:04
  03428 : ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การคูณ (116/0)
  ดวงใจ
  18 ก.พ. 2557 : 13:35
  03427 : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม การเขียนแบบเบื้องต้น เรื่องการเขียนภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (139/0)
  นายสวัส รัศศรี
  17 ก.พ. 2557 : 18:35
  03426 : การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ (129/0)
  areesurintorn
  17 ก.พ. 2557 : 17:18
  03425 : ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My Loved English ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (145/0)
  oraphinbunthon
  16 ก.พ. 2557 : 05:23
  03424 : การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) (126/0)
  นุชนภางค์
  13 ก.พ. 2557 : 11:23
  03423 : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า (152/0)
  kroopron
  13 ก.พ. 2557 : 02:51
  03422 : บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกล 1 (126/0)
  mechanical1
  11 ก.พ. 2557 : 15:56
  03421 : บทคัดย่อ เรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาทฤษฏีเครื่องมือกล (137/0)
  mechanical1
  11 ก.พ. 2557 : 15:54
  03420 : รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (140/0)
  แสงเดือน ลาวตุม
  11 ก.พ. 2557 : 14:49
  03419 : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าประมาณ คู่อันดับและกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (197/0)
  ครูวราภรณ์
  10 ก.พ. 2557 : 18:34
  03418 : ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษา นางสาววลัยพร ศรีหะชัย ตำแ (143/0)
  นางสาววลัยพร ศรีหะชัย
  9 ก.พ. 2557 : 14:07
  03417 : TOEIC Express สั้น กระชับ ฉับไว เรียนจบได้ใน 1 เดือน เริ่มเรียน 3 มีนาคมนี้ (153/0)
  TeamAce
  8 ก.พ. 2557 : 12:22
  03416 : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแก่งโตน (146/0)
  duangprom
  7 ก.พ. 2557 : 22:05
  03415 : อยากทำคศ.3รบกวนช่วยแนะนำหน่อยครับ (154/0)
  boyband777
  7 ก.พ. 2557 : 16:03
  03414 : บทคัดย่อ เรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาทฤษฏีเครื่องมือกล รหัสวิชา 2102 – 2003 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (145/0)
  petchuda
  6 ก.พ. 2557 : 16:41
  03413 : บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2106 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ (114/0)
  petchuda
  6 ก.พ. 2557 : 16:39
  03412 : การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดวัยรุ่นวัยใส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) (613/0)
  panupong12
  6 ก.พ. 2557 : 15:18
  03411 : ชื่อเรื่อง คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก (158/0)
  wan071019
  5 ก.พ. 2557 : 13:37
  03410 : เรื่อง คุณภาพการให้บริการกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความพึงพอใจของข้าราชการครู (113/0)
  som6932
  4 ก.พ. 2557 : 16:06
  03409 : คุณภาพการให้บริการกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความพึงพอใจของข้าราชการครู (114/0)
  orange
  4 ก.พ. 2557 : 15:44
  03408 : รับโอนครูเอกนาฎศิลป์ (150/0)
  krusomsri
  2 ก.พ. 2557 : 23:37
  03407 : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา (122/0)
  niyathorn
  2 ก.พ. 2557 : 20:09
  03406 : รายงานการใช้ชุดการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (126/0)
  krusomsri
  2 ก.พ. 2557 : 14:48
  03405 : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ เทคนิค K-W-D-L เรื่อง บทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (182/0)
  krusomsri
  2 ก.พ. 2557 : 14:45
  03404 : การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 (139/0)
  arcanay2007
  2 ก.พ. 2557 : 13:38
  03403 : รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องอุตสาหกรรมเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (126/0)
  นายสมจิต เมืองนาม
  1 ก.พ. 2557 : 20:33
  03402 : การใช้ชุดการเรียนรู้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (171/0)
  mylovesoda
  1 ก.พ. 2557 : 14:39
  03401 : การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนแบบหน่วยสมบูรณ์ที่เน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (142/0)
  kannaree9920
  28 ม.ค. 2557 : 21:05
  03400 : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (181/0)
  wan071019
  28 ม.ค. 2557 : 10:45
  03399 : รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดชีวิตสดใสใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (151/0)
  orr2014
  27 ม.ค. 2557 : 17:24
  03398 : รายงานการใช้ชุดการสอนสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (162/0)
  jaiant
  27 ม.ค. 2557 : 13:55
  03397 : รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด บุคคลสำคัญของชาติไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (169/0)
  supassornRong
  25 ม.ค. 2557 : 09:36
  03396 : การพัฒนาแบบฝึกเรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (165/0)
  torres007
  24 ม.ค. 2557 : 17:06
  03395 : การพัฒนาแบบฝึกเรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (152/0)
  torres007
  24 ม.ค. 2557 : 16:59
  03394 : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน ๓) (145/0)
  jindawan12
  24 ม.ค. 2557 : 16:06
  03393 : รายงานการใช้ชุดการสอนสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (159/0)
  ครูวรรรพร สารัง
  24 ม.ค. 2557 : 10:51
  03392 : รายงานการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ชุดสร้างเสริมสุขภาพดี ไม่มีโรคภัย ใส่ใจดูแลตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (183/0)
  พุทธา มาตรเมืองคุณ
  22 ม.ค. 2557 : 23:36
  03391 : โครงการการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านโคกกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต1 (130/0)
  praphutsorn
  22 ม.ค. 2557 : 16:09
  03390 : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง พืชและสัตว์ในท้องถิ่น (351/0)
  jirapatkee
  19 ม.ค. 2557 : 15:47
  03389 : ผลการใช้บทเรียนโมดูล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4แรงและความดันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยลึก (150/0)
  misspen
  19 ม.ค. 2557 : 12:11
  03388 : กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (360/0)
  tidasnun
  18 ม.ค. 2557 : 22:15
  03387 : รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาพระพุทธศาสนา 5 รหัสวิชา ส23103 (176/0)
  นางชลัญธร ดำพะธิก
  15 ม.ค. 2557 : 22:31
  03386 : รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร (171/0)
  Sujitra2500
  15 ม.ค. 2557 : 14:10
  03385 : สนใจเรียนต่ออเมริกา ต้องไม่พลาดงานนี้ EducationUSA Fairs 2014 งานศึกษาต่ออเมริกา โดยศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ EducationUSA (164/0)
  TeamAce
  14 ม.ค. 2557 : 12:41
  03384 : การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ 6 กระบวนการพัฒนาพุทธะเด็กไทยใส่ใจ กิจกรรมสังคมศึกษา (147/0)
  prat85
  14 ม.ค. 2557 : 11:07
  03383 : การบริหารครบวงจร 7 ขั้นตอนสู่คุณภาพ (And – Meed Model) (121/0)
  prat85
  14 ม.ค. 2557 : 11:06
  03382 : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สุขบัญญัติแห่งชาติ สาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (115/0)
  ครูสุทธิพงษ์
  14 ม.ค. 2557 : 04:51
  03381 : แบบฝึกเสริมทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (125/0)
  pawinee1
  13 ม.ค. 2557 : 21:18
  03380 : การพัฒนาชุดการสอน วิชา สังคมศึกษา เรื่อง ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในโลก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จังหวัดสุรินทร์ (125/0)
  pjimmy2557
  13 ม.ค. 2557 : 13:21
  03379 : รายงานการศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่องสร้างสรรค์จินตนาการงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (147/0)
  winaipadung
  10 ม.ค. 2557 : 22:06
  03378 : บทคัดย่อการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค วิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (128/0)
  anothaijhirada
  8 ม.ค. 2557 : 23:05
  03377 : อาหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (116/0)
  aduladul
  8 ม.ค. 2557 : 15:59
  03376 : เชิญครูภาคเหนือ เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับวุฒิบัตร (161/0)
  Taywin
  8 ม.ค. 2557 : 10:44
  03375 : เชิญครูภาคอีสาน เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับวุฒิบัตร (167/0)
  Taywin
  8 ม.ค. 2557 : 10:42
  03374 : การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เซลล์สิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (126/0)
  knkpray
  8 ม.ค. 2557 : 04:31
  03373 : การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (123/0)
  wichetchai
  6 ม.ค. 2557 : 20:06
  03372 : แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ (140/0)
  อดุลย์ เข็มเพชร
  5 ม.ค. 2557 : 12:39
  03371 : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชุด การอ่านในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 4 (152/0)
  kapick
  4 ม.ค. 2557 : 16:02

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/9 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |