[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

    
 • ทักทาย พบปะพุดคุย
 • 46  
 • โยกย้าย สับเปลี่ยน
 • 5  
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • 597  


     รายการกระทู้ทั้งหมด
  หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
  โดย
  วันที่
  03334 : การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ให้กด F5 ก่อน พิมพ์ (2,588/2)
  webmaster
  22 ต.ค. 2556 : 22:06
  03576 : ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งเพื่อพัฒนาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์เกมการเล่นเชิงคณิต ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (86/0)
  kunkakit99
  25 เม.ย. 2557 : 11:14
  03575 : ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนบ้านน้ำลาด ประจำปีการศึกษา 2555 (82/0)
  ไพบูรณ์ ไชยโย
  24 เม.ย. 2557 : 14:21
  03574 : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (63/0)
  gorumjost
  24 เม.ย. 2557 : 08:48
  03573 : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงาน (79/0)
  01052519
  23 เม.ย. 2557 : 16:55
  03572 : รายงานการใช้สื่อการสอนกระดานฝึกอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 (52/0)
  krukung
  23 เม.ย. 2557 : 13:30
  03571 : รายงานผลการใช้สื่อประดิษฐ์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (47/0)
  krukung
  23 เม.ย. 2557 : 13:27
  03570 : รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง (71/0)
  poppy2548
  23 เม.ย. 2557 : 05:57
  03569 : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (68/0)
  สอาด เทพช่วย
  22 เม.ย. 2557 : 21:20
  03568 : รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ฉันพร้อมจะโตแล้ว วิชาสุขศึกษา (62/0)
  ฐาปกรณ์
  22 เม.ย. 2557 : 17:57
  03567 : รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี (63/0)
  tiya2519
  22 เม.ย. 2557 : 16:38
  03566 : ผลการใช้กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดหลักภาษาไทย (56/0)
  pornnarai
  22 เม.ย. 2557 : 14:30
  03565 : การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล วัดมเหยงคณ์ (62/0)
  onanong2685
  22 เม.ย. 2557 : 08:10
  03563 : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ (45/0)
  onanong2685
  22 เม.ย. 2557 : 08:07
  03562 : การศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ ศ23103ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 (71/0)
  bentukta1829
  21 เม.ย. 2557 : 12:11
  03561 : รับทำวิจัยตลาด เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม สำรวจตลาด วิเคราะห์ข้อมูล วิทยานิพนธ์ 0899833041 (113/0)
  คุณเก่ง
  21 เม.ย. 2557 : 12:10
  03560 : รายงานการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา โดยใช้การจัดกิจกรรม (71/0)
  jiwbenja
  20 เม.ย. 2557 : 23:40
  03559 : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ จำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (91/0)
  amnart372419
  20 เม.ย. 2557 : 22:51
  03558 : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาดีพิทยาคม จังหวัดหนองคาย (66/0)
  amnart372419
  20 เม.ย. 2557 : 22:45
  03557 : รายงานการสร้างและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน วิชาภาษาอังกฤษหลัก2 รหัสวิชา อ 21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (47/0)
  patrinpatrin
  20 เม.ย. 2557 : 16:31
  03556 : รายงานการพัฒนาและการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อวัยวะสำคัญและการดูแล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (59/0)
  ครูประวิทย์
  20 เม.ย. 2557 : 14:15
  03555 : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (107/0)
  supatta notana
  19 เม.ย. 2557 : 12:09
  03554 : รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ฉันพร้อมจะโตแล้ว รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) (76/0)
  ฐาปกรณ์
  18 เม.ย. 2557 : 16:35
  03553 : รายงานผลการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุด พลังงานแสง รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 14101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (58/0)
  ภัทธิชา
  18 เม.ย. 2557 : 16:17
  03552 : การพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การออกกำลังกายแบบมวยไทยแอโรบิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (91/0)
  thefour
  18 เม.ย. 2557 : 10:47
  03550 : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (61/0)
  KruWiyada
  17 เม.ย. 2557 : 09:41
  03548 : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ สนุกคิดพิชิตการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (61/0)
  Aungkana
  14 เม.ย. 2557 : 19:03
  03547 : การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (59/0)
  Korrakots
  14 เม.ย. 2557 : 06:42
  03546 : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Predict – Observe – Explain (POE) (83/0)
  เก๋
  13 เม.ย. 2557 : 14:01
  03545 : บทสรุปผู้บริหารเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา (66/0)
  เก๋
  13 เม.ย. 2557 : 13:57
  03544 : การประเมินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา (66/0)
  เก๋
  13 เม.ย. 2557 : 13:55
  03543 : รายงานผลการใช้ชุดฝึกการผูกเงื่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (184/0)
  songkran123456
  12 เม.ย. 2557 : 00:35
  03542 : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา (76/0)
  amatsombat
  11 เม.ย. 2557 : 10:42
  03539 : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง อาหารและสารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 (133/0)
  ชนธิชา ฉายาวาศ
  10 เม.ย. 2557 : 20:48
  03538 : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (99/0)
  chonthicha
  10 เม.ย. 2557 : 12:53
  03537 : รายงานผลการจัดกิจกรรมการใช้เกม “สนุกคิดกับคณิตแบบ TGT” เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 (95/0)
  kkcoolly
  10 เม.ย. 2557 : 12:48
  03536 : เอกสารประกอบการเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดหลักธรรมเพ่ือการดำเนินชีวิต (87/0)
  นางปราณี จรจรัส
  9 เม.ย. 2557 : 20:50
  03535 : บทคัดย่อรายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ (88/0)
  iThee2536
  9 เม.ย. 2557 : 17:20
  03534 : การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค 16101 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ (84/0)
  korrakot
  9 เม.ย. 2557 : 17:12
  03533 : เอกสารประกอบการเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดหลักธรรมเพ่ือการดำเนินชีวิต (78/0)
  นางปราณี จรจรัส
  9 เม.ย. 2557 : 14:49
  03532 : เรื่อง การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (77/0)
  ครูต๋อย
  9 เม.ย. 2557 : 13:08
  03531 : การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางเคมีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี เรื่องปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยเสริมการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา (81/0)
  sutasinee2236
  9 เม.ย. 2557 : 11:34
  03530 : รายงานการประเมินโครงการการจัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนร่วมโรงเรียนบ้านตอง (75/0)
  นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง
  8 เม.ย. 2557 : 17:12
  03529 : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (87/0)
  อภิรดี
  7 เม.ย. 2557 : 13:36
  03528 : รับทำวิจัยตลาด เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม สำรวจตลาด วิเคราะห์ข้อมูล วิทยานิพนธ์ 0899833041 (159/0)
  คุณเก่ง
  7 เม.ย. 2557 : 11:56
  03527 : การพัฒนาแบบฝึ กการเขียนเรือง โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบ CIPPA MODEL กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่๕ (89/0)
  นางจุรี ดําอ่อน
  7 เม.ย. 2557 : 02:12
  03526 : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (72/0)
  นางนิรมล มูหําหมัด
  7 เม.ย. 2557 : 02:01
  03525 : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ (76/0)
  นางเพ็ญศรี รัตนภูมิ
  7 เม.ย. 2557 : 01:57
  03524 : การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่ วมกับการเรียนแบบร่ วมมือ เรื่ อง อาเซียน ศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น (71/0)
  นายศักรินทร์ หมู่เก็ม
  7 เม.ย. 2557 : 01:53
  03523 : การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านการ์ตูน ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง (73/0)
  นายอัสมุนี หีมมะหมัด
  7 เม.ย. 2557 : 01:45
  03522 : รายงานการศึกษาผลการใช้แบบฝึกจำแนกคำไทย นำไปใช้ได้ถูกต้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (79/0)
  ครูสาลินี
  6 เม.ย. 2557 : 23:21
  03520 : เผยแพร่ผลงานวิชาการสาระคณิตศาสตร์ปชั้น ป.1 (82/0)
  นางอารีรัตน์ คำพันธ์
  6 เม.ย. 2557 : 14:11
  03519 : การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) (86/0)
  krunoo
  5 เม.ย. 2557 : 23:59
  03518 : รายงานการสร้างและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน วิชาภาษาอังกฤษหลัก2 รหัสวิชา อ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (75/0)
  patrinpatrin
  5 เม.ย. 2557 : 18:27
  03516 : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องพระพุทธศาสนากับชีวิต (82/0)
  สุนทร เพชรชู
  5 เม.ย. 2557 : 11:56
  03515 : บทคัดย่อ เผยแพร่ผลงานวิชาการ (87/0)
  สุนทร เพชรชู
  5 เม.ย. 2557 : 11:41
  03514 : บทคัดย่อ เผยแพร่ผลงานวิชาการ (72/0)
  ศรัณยา เพชรชู
  5 เม.ย. 2557 : 11:26
  03513 : บทคัดย่อ เผยแพร่ผลงานวิชาการ (69/0)
  บทคัดย่อ เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  5 เม.ย. 2557 : 11:22
  03512 : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดงานประดิษฐ์จากกระดาษ กลุ่มสาระการงานอาชีและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (490/0)
  นางนิภา บุญเลิศ
  4 เม.ย. 2557 : 23:38
  03511 : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน พระพุทธศาสนา ป.6 (95/0)
  pissamai2014
  4 เม.ย. 2557 : 16:40
  03510 : การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) (86/0)
  krunoo
  4 เม.ย. 2557 : 00:19

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/11 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |