[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

    
 • ทักทาย พบปะพุดคุย
 • 51  
 • โยกย้าย สับเปลี่ยน
 • 6  
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • 765  


     รายการกระทู้ทั้งหมด
  หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
  โดย
  วันที่
  03853 : การอัพรูปแทนตัว เพื่อให้ระบบแสดงภาพเมื่อเผยแพร่ผลงาน (27/0)
  webmaster
  12 ต.ค. 2557 : 06:44
  03334 : การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ให้กด F5 ก่อน พิมพ์ (2,963/0)
  webmaster
  22 ต.ค. 2556 : 22:06
  03751 : ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการคูณ ชุดเวทคณิตคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (37/0)
  fai
  3 ก.ย. 2557 : 07:50
  03750 : รายงานการสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ง 20204 อาหารไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องอาหารไทยเพื่อสุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (44/0)
  supattranaja
  1 ก.ย. 2557 : 19:51
  03749 : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้(7E)เสริมด้วยการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์ตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง พลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (37/0)
  poosuchada
  31 ส.ค. 2557 : 19:17
  03748 : แบบฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง (71/0)
  mollruedee
  31 ส.ค. 2557 : 17:53
  03747 : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ (47/0)
  kroomat
  31 ส.ค. 2557 : 11:58
  03746 : เผยแพร่งานอนุบาลปีที่ 2 (45/0)
  nongnuchopor
  31 ส.ค. 2557 : 05:53
  03745 : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคเกม เรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (39/0)
  นางวรัญญา มีรอด
  30 ส.ค. 2557 : 22:29
  03744 : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคเกม เรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (36/0)
  วรัญญา มีรอด
  30 ส.ค. 2557 : 22:11
  03743 : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคเกม เรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (33/0)
  วรัญญา มีรอด
  30 ส.ค. 2557 : 22:06
  03742 : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (64/0)
  kruwiparath
  30 ส.ค. 2557 : 19:44
  03741 : การพัฒนาความรู้ การวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ (1,040/0)
  nut3779
  30 ส.ค. 2557 : 12:38
  03740 : การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (43/0)
  สะอาด ดาบแก้ว
  30 ส.ค. 2557 : 00:02
  03739 : เผยแพร่งานอนุบาลปีที่ 2 (33/0)
  nongnuchopor
  29 ส.ค. 2557 : 23:04
  03738 : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) (32/0)
  pongnaja
  29 ส.ค. 2557 : 16:05
  03737 : รายงานผลการใช้หนังสือการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (82/0)
  Nareeolarn
  29 ส.ค. 2557 : 09:46
  03736 : การศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และ การคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT (55/0)
  ครูสำเริง
  28 ส.ค. 2557 : 13:16
  03735 : การศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และ การคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (41/0)
  สำเริง
  28 ส.ค. 2557 : 13:11
  03734 : รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียน สตรีนครสวรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เป็นสื่อในการเรียนการสอน (1,029/0)
  nut3779
  28 ส.ค. 2557 : 00:07
  03733 : รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนสะพานที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (39/0)
  วัชรินทร์
  27 ส.ค. 2557 : 12:45
  03732 : รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านเรขาคณิตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยการจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ (37/0)
  Kaenatsanan
  26 ส.ค. 2557 : 07:42
  03731 : ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำที่มีรูปแบบของคำควบกล้ำ อักษรนำ และคำสระอัวมีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย (45/0)
  namewi
  26 ส.ค. 2557 : 06:25
  03730 : รายงานการจัดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นแบบไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (93/0)
  boythai4
  25 ส.ค. 2557 : 17:13
  03729 : การพัฒนาชุดการเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Esและการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนรายวิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (40/0)
  suntharee17
  25 ส.ค. 2557 : 15:54
  03728 : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (38/0)
  suntharee17
  25 ส.ค. 2557 : 15:35
  03727 : การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (36/0)
  wan071019
  25 ส.ค. 2557 : 13:08
  03726 : การพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายวิชา เคมีเพิ่มเติม 5 เรื่อง สารชีวโมเลกุลของแหล่งอาหารในท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (364/0)
  modmodkaka
  24 ส.ค. 2557 : 14:52
  03725 : รายงานการใช้นวัตกรรมแบบฝึกทักษะคิดวิเคราะห์อย่างพอเพียง (60/0)
  pat22072527
  24 ส.ค. 2557 : 14:28
  03724 : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (86/0)
  นายวิโมคศิลป์ จะกอ
  24 ส.ค. 2557 : 06:36
  03723 : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (137/0)
  chonthicha
  23 ส.ค. 2557 : 18:40
  03722 : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตร่วมกับรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาบอน (41/0)
  applednr
  23 ส.ค. 2557 : 16:13
  03721 : รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง Food and Drink (85/0)
  ปิยนุช
  23 ส.ค. 2557 : 14:55
  03720 : คอร์สฝึกอบรมเทคนิคการเรียนรู้คำศัพท์จีนและศัพท์ในสังคมออนไลน์ (31/0)
  เร
  23 ส.ค. 2557 : 14:28
  03719 : รายงานการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (42/0)
  อัจฉราพร วิชาคุณ
  23 ส.ค. 2557 : 08:19
  03718 : รายงานผลการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสื่อสาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแฮะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (33/0)
  kupranom
  22 ส.ค. 2557 : 12:17
  03717 : ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปากช่อง (38/0)
  chawpincha
  21 ส.ค. 2557 : 11:21
  03716 : การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการคูณ ชุดเวทคณิตคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุโขทัย สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (61/0)
  fernfai
  21 ส.ค. 2557 : 10:19
  03715 : การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (79/0)
  นางสาวนัทธียากร ประดับศรี
  18 ส.ค. 2557 : 21:01
  03714 : ชุดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ รายวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (50/0)
  นางสาวอัชรี เอี่ยมแจ้งพันธุ์
  18 ส.ค. 2557 : 20:56
  03713 : บทคัดย่อ (47/0)
  tharnthip
  18 ส.ค. 2557 : 11:54
  03712 : พัฒนาหนังสือนิทานคำคล้องจอง เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ชุดหนูน้อยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (182/0)
  pornnapa
  17 ส.ค. 2557 : 12:52
  03711 : The Development of Supplementary Exercises for Reading and Writing Skills of Thai Final Consonants for Pratom Suksa 1 Students (59/0)
  nat2506
  13 ส.ค. 2557 : 21:35
  03710 : การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการคูณ ชุดเวทคณิตคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (70/0)
  fernfai
  13 ส.ค. 2557 : 13:13
  03709 : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (58/0)
  nat2506
  11 ส.ค. 2557 : 20:31
  03708 : เผยแพร่งานอนุบาล 1 (72/0)
  Nongnuchopor
  10 ส.ค. 2557 : 19:09
  03707 : เผยแพร่งานอนุบาล 1 (41/0)
  Nongnuchopor
  10 ส.ค. 2557 : 19:09
  03706 : รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ ชุด TRAVELLING IN ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (66/0)
  rongpeerawat
  2 ส.ค. 2557 : 12:32
  03705 : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (97/0)
  สาลามิหย๊ะ
  1 ส.ค. 2557 : 10:25
  03704 : การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการสอน (85/0)
  วิภากร โคตรมา
  31 ก.ค. 2557 : 07:39
  03703 : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองกุลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (140/0)
  kruaem
  28 ก.ค. 2557 : 17:21
  03702 : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กระบวนการดำรงชีวิตของพืช (93/0)
  Krukungtayon
  27 ก.ค. 2557 : 19:28
  03701 : ย้ายสับเปลี่ยนด่วน (172/0)
  ครูน้อย
  27 ก.ค. 2557 : 15:36
  03699 : รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชาติตระการวิทยา (113/0)
  พิมพ์นารา
  27 ก.ค. 2557 : 08:46
  03698 : รายงานการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ศ31101 ดนตรี หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ดนตรีไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (88/0)
  Nat2014
  25 ก.ค. 2557 : 21:07
  03697 : รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (83/0)
  นางรัชนีย์ ศิริขวา
  23 ก.ค. 2557 : 23:06
  03696 : รายงานการใช้หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านการเขียนคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (143/0)
  tanomsri
  23 ก.ค. 2557 : 17:03
  03695 : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ_ศน.ธนวรรณ ปัญญาอินทร์ (62/0)
  ศน.ธนวรรณ ปัญญาอินทร์
  23 ก.ค. 2557 : 16:40
  03694 : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (94/0)
  อัมพร คัชมาตย์
  23 ก.ค. 2557 : 10:20
  03693 : ต้องการครูภาษาอังกฤษ ด่วน (70/0)
  ryw179
  22 ก.ค. 2557 : 21:17
  03692 : รายงานการพัฒนา แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (201/0)
  นายดวงชัย มงคลกุล
  22 ก.ค. 2557 : 15:50
  03691 : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชาอ22101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (112/0)
  นางสาวพัชรี วิบูลย์กุล
  21 ก.ค. 2557 : 14:42

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/14 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |