[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

    
 • ทักทาย พบปะพุดคุย
 • 51  
 • โยกย้าย สับเปลี่ยน
 • 6  
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • 790  


     รายการกระทู้ทั้งหมด
  หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
  โดย
  วันที่
  03898 : สำหรับคุณครูที่เผยแพร่ผลงานวิชาการในระบบเว็ปบอร์ดครับ (14/0)
  webmaster
  31 ต.ค. 2557 : 08:13
  03853 : การอัพรูปแทนตัว เพื่อให้ระบบแสดงภาพเมื่อเผยแพร่ผลงาน (56/0)
  webmaster
  12 ต.ค. 2557 : 06:44
  03334 : การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ให้กด F5 ก่อน พิมพ์ (2,989/0)
  webmaster
  22 ต.ค. 2556 : 22:06
  03775 : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (59/0)
  ครูนา
  9 ก.ย. 2557 : 00:20
  03774 : รายงานการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง หุ่นยนต์อัตโนมัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (47/0)
  oiljung
  8 ก.ย. 2557 : 03:33
  03773 : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (54/0)
  kroosukon
  7 ก.ย. 2557 : 22:47
  03772 : การพัฒนารูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (41/0)
  kroosukon
  7 ก.ย. 2557 : 22:44
  03771 : เผยแพร่งานอนุบาลปีที่ 2 (39/0)
  นางสาวนิตยา บัวองค์
  7 ก.ย. 2557 : 18:23
  03770 : การประเมินโครงการธนาคารขยะเพื่อลดโลกร้อน ของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี (46/0)
  sirisak
  7 ก.ย. 2557 : 10:42
  03769 : การประเมินโครงการธนาคารขยะเพื่อลดโลกร้อน ของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี (44/0)
  sirisak
  7 ก.ย. 2557 : 10:39
  03768 : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (50/0)
  natiwa
  6 ก.ย. 2557 : 19:10
  03767 : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (42/0)
  natiwa
  6 ก.ย. 2557 : 19:07
  03766 : รายงานการใช้หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านการเขียนคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (54/0)
  krunom04
  6 ก.ย. 2557 : 18:41
  03765 : การจัดประสบการณ์แบบโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย (32/0)
  nongnulek
  6 ก.ย. 2557 : 16:19
  03764 : รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายมงคล วรรณพัฒน์ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (32/0)
  tisachamatree
  5 ก.ย. 2557 : 22:07
  03763 : ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มชุดคนดีศรีชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (36/0)
  Doipanang2518
  5 ก.ย. 2557 : 19:17
  03762 : ชื่อเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนอาหารน่ารู้ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษา นางจุฬารัตน์ เพ็ชรจินดา ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนบ้านขุนแตะ อำเภ (64/0)
  krufonjula
  4 ก.ย. 2557 : 23:26
  03761 : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปี่ที่ 2 (36/0)
  nobitawut
  4 ก.ย. 2557 : 19:41
  03760 : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์สถานการณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (47/0)
  เกิดศิริ
  3 ก.ย. 2557 : 18:06
  03759 : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร และค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) (41/0)
  กัลยา
  3 ก.ย. 2557 : 15:23
  03758 : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องระบบสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล๑(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) (33/0)
  กัลยา
  3 ก.ย. 2557 : 15:15
  03757 : การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า เทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (25/0)
  nawapun
  3 ก.ย. 2557 : 14:33
  03756 : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้(7E)เสริมด้วยการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์ตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง พลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (35/0)
  สุชาดา ชูสุคนธ์
  3 ก.ย. 2557 : 14:08
  03755 : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เห็ดนางฟ้า ... แปรรูป โดยครูธวัชชัย สกลเกียรติ (37/0)
  zuzuzaza
  3 ก.ย. 2557 : 13:29
  03754 : รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการคูณ ชุดเวทคณิตคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (56/0)
  fernfai
  3 ก.ย. 2557 : 11:07
  03753 : รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการคูณ ชุดเวทคณิตคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (37/0)
  fai
  3 ก.ย. 2557 : 10:43
  03752 : รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการคูณ ชุดเวทคณิตคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (34/0)
  fai
  3 ก.ย. 2557 : 07:57
  03751 : ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการคูณ ชุดเวทคณิตคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (40/0)
  fai
  3 ก.ย. 2557 : 07:50
  03750 : รายงานการสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ง 20204 อาหารไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องอาหารไทยเพื่อสุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (46/0)
  supattranaja
  1 ก.ย. 2557 : 19:51
  03749 : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้(7E)เสริมด้วยการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์ตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง พลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (45/0)
  poosuchada
  31 ส.ค. 2557 : 19:17
  03748 : แบบฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง (84/0)
  mollruedee
  31 ส.ค. 2557 : 17:53
  03747 : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ (51/0)
  kroomat
  31 ส.ค. 2557 : 11:58
  03746 : เผยแพร่งานอนุบาลปีที่ 2 (47/0)
  nongnuchopor
  31 ส.ค. 2557 : 05:53
  03745 : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคเกม เรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (44/0)
  นางวรัญญา มีรอด
  30 ส.ค. 2557 : 22:29
  03744 : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคเกม เรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (38/0)
  วรัญญา มีรอด
  30 ส.ค. 2557 : 22:11
  03743 : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคเกม เรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (34/0)
  วรัญญา มีรอด
  30 ส.ค. 2557 : 22:06
  03742 : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (70/0)
  kruwiparath
  30 ส.ค. 2557 : 19:44
  03741 : การพัฒนาความรู้ การวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ (1,043/0)
  nut3779
  30 ส.ค. 2557 : 12:38
  03740 : การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (46/0)
  สะอาด ดาบแก้ว
  30 ส.ค. 2557 : 00:02
  03739 : เผยแพร่งานอนุบาลปีที่ 2 (35/0)
  nongnuchopor
  29 ส.ค. 2557 : 23:04
  03738 : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) (36/0)
  pongnaja
  29 ส.ค. 2557 : 16:05
  03737 : รายงานผลการใช้หนังสือการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (85/0)
  Nareeolarn
  29 ส.ค. 2557 : 09:46
  03736 : การศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และ การคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT (58/0)
  ครูสำเริง
  28 ส.ค. 2557 : 13:16
  03735 : การศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และ การคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (43/0)
  สำเริง
  28 ส.ค. 2557 : 13:11
  03734 : รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียน สตรีนครสวรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เป็นสื่อในการเรียนการสอน (1,030/0)
  nut3779
  28 ส.ค. 2557 : 00:07
  03733 : รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนสะพานที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (44/0)
  วัชรินทร์
  27 ส.ค. 2557 : 12:45
  03732 : รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านเรขาคณิตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยการจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ (48/0)
  Kaenatsanan
  26 ส.ค. 2557 : 07:42
  03731 : ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำที่มีรูปแบบของคำควบกล้ำ อักษรนำ และคำสระอัวมีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย (48/0)
  namewi
  26 ส.ค. 2557 : 06:25
  03730 : รายงานการจัดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นแบบไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (94/0)
  boythai4
  25 ส.ค. 2557 : 17:13
  03729 : การพัฒนาชุดการเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Esและการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนรายวิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (41/0)
  suntharee17
  25 ส.ค. 2557 : 15:54
  03728 : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (41/0)
  suntharee17
  25 ส.ค. 2557 : 15:35
  03727 : การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (37/0)
  wan071019
  25 ส.ค. 2557 : 13:08
  03726 : การพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายวิชา เคมีเพิ่มเติม 5 เรื่อง สารชีวโมเลกุลของแหล่งอาหารในท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (365/0)
  modmodkaka
  24 ส.ค. 2557 : 14:52
  03725 : รายงานการใช้นวัตกรรมแบบฝึกทักษะคิดวิเคราะห์อย่างพอเพียง (63/0)
  pat22072527
  24 ส.ค. 2557 : 14:28
  03724 : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (88/0)
  นายวิโมคศิลป์ จะกอ
  24 ส.ค. 2557 : 06:36
  03723 : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (139/0)
  chonthicha
  23 ส.ค. 2557 : 18:40
  03722 : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตร่วมกับรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาบอน (43/0)
  applednr
  23 ส.ค. 2557 : 16:13
  03721 : รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง Food and Drink (87/0)
  ปิยนุช
  23 ส.ค. 2557 : 14:55
  03720 : คอร์สฝึกอบรมเทคนิคการเรียนรู้คำศัพท์จีนและศัพท์ในสังคมออนไลน์ (37/0)
  เร
  23 ส.ค. 2557 : 14:28
  03719 : รายงานการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (45/0)
  อัจฉราพร วิชาคุณ
  23 ส.ค. 2557 : 08:19
  03718 : รายงานผลการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสื่อสาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแฮะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (37/0)
  kupranom
  22 ส.ค. 2557 : 12:17
  03717 : ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปากช่อง (39/0)
  chawpincha
  21 ส.ค. 2557 : 11:21
  03716 : การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการคูณ ชุดเวทคณิตคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุโขทัย สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (63/0)
  fernfai
  21 ส.ค. 2557 : 10:19

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/15 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |