เว็บบอร์ดถามตอบเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูพันธุ์ใหม่ ครูมืออาชีพ ดอทคอม
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

    
 • ทักทาย พบปะพุดคุย
 • 51  
 • โยกย้าย สับเปลี่ยน
 • 6  
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • 859  


     รายการกระทู้ทั้งหมด
  หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
  โดย
  วันที่
  03898 : สำหรับคุณครูที่เผยแพร่ผลงานวิชาการในระบบเว็ปบอร์ดครับ (1,003/0)
  webmaster
  31 ต.ค. 2557 : 08:13
  03853 : การอัพรูปแทนตัว เพื่อให้ระบบแสดงภาพเมื่อเผยแพร่ผลงาน (347/0)
  webmaster
  12 ต.ค. 2557 : 06:44
  03334 : การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ให้กด F5 ก่อน พิมพ์ (3,554/0)
  webmaster
  22 ต.ค. 2556 : 22:06
  03846 : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด มาตราตัวสะกดพาเพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (146/0)
  kruaem
  8 ต.ค. 2557 : 20:41
  03845 : : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ ชุดฝึกอ่านคำ นำสู่เขียนไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 (317/0)
  mayuree67
  8 ต.ค. 2557 : 15:34
  03844 : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานบ้านแสนสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 (348/0)
  yaya3604
  8 ต.ค. 2557 : 15:33
  03843 : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง มาสนุกกับมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (309/0)
  นางสาวศศิมาพร ศิริวงษ์
  8 ต.ค. 2557 : 11:46
  03842 : การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง สนามของแรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (151/0)
  ottohihi0987
  8 ต.ค. 2557 : 01:20
  03841 : รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนลวดลายไทยเบื้องต้น สาระเพิ่มเติม รหัส ศ22201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (105/0)
  yimmaitree
  7 ต.ค. 2557 : 23:24
  03840 : รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง น้ำ ฟ้า และดวงดาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (379/0)
  nutjarin
  6 ต.ค. 2557 : 13:39
  03839 : บทคัดย่อ:รายงานการพัฒนาเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ธรรมชาติของแสงและการสะท้อนแสงโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 (164/0)
  โสพิศ สืบวงศ์
  6 ต.ค. 2557 : 11:51
  03838 : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) และการ จัดการเรียนรู้แบบซิปปา (Cippa Model) (1,246/0)
  lek6620
  5 ต.ค. 2557 : 10:27
  03837 : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เทศบาลนครนครสวรรค์ (1,269/0)
  lek6620
  5 ต.ค. 2557 : 10:25
  03836 : รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (173/0)
  nikom183
  4 ต.ค. 2557 : 22:13
  03835 : ครูชำนาญการก่อนประเมินส่งเอกสารอะไรบ้างไปเขต (155/0)
  ครูคนไหม่
  3 ต.ค. 2557 : 18:44
  03834 : เผยแพร่ผลงานวิชาการนางสิรินารถ กังแฮ (122/0)
  nartsiri
  3 ต.ค. 2557 : 15:32
  03833 : รายงานผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ศิลปะน่ารู้สู่ความยั่งยืน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (465/0)
  นายปรมัตถ์ ไชยชาญ
  3 ต.ค. 2557 : 14:52
  03832 : การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ นักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา ปีการศึกษา 2556 (127/0)
  ผอ.วรกิตติ์
  3 ต.ค. 2557 : 13:54
  03831 : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (136/0)
  อ.ศิวพร
  3 ต.ค. 2557 : 13:49
  03830 : คลาสเรียนภาษาอังกฤษ TOEFL (โทเฟล) ที่ Ace! เชียงใหม่ (132/0)
  Team Ace!
  3 ต.ค. 2557 : 13:00
  03829 : รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนวิชาช่างไฟฟ้าในบ้าน ง22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (144/0)
  krukanya
  3 ต.ค. 2557 : 09:18
  03828 : งานวิจัย การสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่อง การหารที่มีตัวหารไม่เกินสามหลัก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (179/0)
  นางประไพ แก้วได้ปาน
  2 ต.ค. 2557 : 22:20
  03827 : การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ (167/0)
  ผอ.วรกิตติ์
  1 ต.ค. 2557 : 00:46
  03826 : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Tense วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (132/0)
  kapomka
  30 ก.ย. 2557 : 23:49
  03825 : รายงานการพัฒนาเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ธรรมชาติของแสงและการสะท้อนแสงโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 (136/0)
  โสพิศ สืบวงศ์
  30 ก.ย. 2557 : 11:24
  03824 : การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของชุมชนในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี (192/0)
  um1606
  30 ก.ย. 2557 : 11:03
  03823 : รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ่อแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 (142/0)
  praseart
  30 ก.ย. 2557 : 10:43
  03822 : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (139/0)
  tro872214
  29 ก.ย. 2557 : 22:14
  03821 : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (145/0)
  ราชัน
  29 ก.ย. 2557 : 21:02
  03820 : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (123/0)
  jintana2012
  29 ก.ย. 2557 : 18:36
  03819 : การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของชุมชนในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี (134/0)
  อัมพร
  29 ก.ย. 2557 : 14:33
  03818 : การประเมินโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี (198/0)
  อัมพร
  29 ก.ย. 2557 : 13:54
  03817 : การใช้นิทานภาพเพื่อพัฒนาทักษะอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (138/0)
  kroosuteera
  28 ก.ย. 2557 : 23:39
  03816 : เอกสารประกอบการเรียนวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรเครื่องหมายสายยงยศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (191/0)
  OKwaew
  28 ก.ย. 2557 : 12:34
  03815 : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การฝึกปฏิบัติอัลโตแซ็กโซโฟน โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาชัยสน (136/0)
  นายมงคล สืบวงศ์
  28 ก.ย. 2557 : 10:41
  03813 : รายงานการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องเศรษฐศาสตร์ (161/0)
  passakorn
  28 ก.ย. 2557 : 06:36
  03812 : เอกสารประกอบการเรียนวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรเครื่องหมายสายยงยศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (525/0)
  OKwaew
  27 ก.ย. 2557 : 21:50
  03811 : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ_ครูบรพิษ วงษ์มั่น (120/0)
  ครูบรพิษ วงษ์มั่น
  26 ก.ย. 2557 : 11:11
  03810 : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) (156/0)
  komct05
  25 ก.ย. 2557 : 10:46
  03809 : ชุดฝึกทักษะเรื่อง การฝึกปฏิบัติอัลโตแซ็กโซโฟน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 (133/0)
  นายมงคล สืบวงศ์
  25 ก.ย. 2557 : 01:33
  03808 : รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (139/0)
  มณีเนตร ชูศรี
  24 ก.ย. 2557 : 20:15
  03807 : ชื่องานที่ศึกษา การพัฒนาชุดการสอนรายบุคคลวิชา งานเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน (ง 23203) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา ผู้รายงาน นายชาคริต ชิวชื่น โรงเรียนทองแสนขันวิทยา อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ (122/0)
  chakrit
  24 ก.ย. 2557 : 18:25
  03806 : เผยแพร่ผลงานวิชาการ (166/0)
  ครูไก่
  24 ก.ย. 2557 : 00:02
  03805 : เผยแพร่ผลงานวิชาการ (134/0)
  ครูไก่
  23 ก.ย. 2557 : 23:55
  03804 : การรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช (127/0)
  phatthanan
  23 ก.ย. 2557 : 16:25
  03803 : รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อาเซียนสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาเพิมเติม อาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั/นประถมศึกษาปี ที 4 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย สำนักงานเขตพื/นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 (180/0)
  prasong2509
  23 ก.ย. 2557 : 11:11
  03802 : รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง “สร้างเว็บง่าย ๆ สไตล์ครูแสน” (132/0)
  saenth
  22 ก.ย. 2557 : 23:22
  03801 : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (124/0)
  lauramoon
  22 ก.ย. 2557 : 13:47
  03800 : การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และ การคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT (129/0)
  ครูสำเริง
  22 ก.ย. 2557 : 12:51
  03799 : รายงานผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำยาก (258/0)
  philaiphon2528
  22 ก.ย. 2557 : 10:22
  03798 : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ รหัสวิชา ง20208 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีพัทลุง (216/0)
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  21 ก.ย. 2557 : 16:08
  03797 : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง หลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ ของคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (146/0)
  วรรณพร
  21 ก.ย. 2557 : 11:28
  03796 : ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (126/0)
  theoneit2012
  20 ก.ย. 2557 : 17:33
  03795 : รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชุด ท้องถิ่นของเราจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (139/0)
  ครูกัลยาณี
  20 ก.ย. 2557 : 17:10
  03794 : ชื่อเรื่อง ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องเรียนรู้หลักภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (119/0)
  anchisa2519
  20 ก.ย. 2557 : 11:54
  03793 : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ ผังความคิด (Mind Mapping) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (149/0)
  เผยแพร่ผลงานครู พรรณรัตน์ ฃัยชนะสมบัติ
  19 ก.ย. 2557 : 21:22
  03792 : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (109/0)
  chaneechanisa5
  17 ก.ย. 2557 : 22:02
  03791 : รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องอินเทอร์เน็ต วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (247/0)
  rockdevil
  17 ก.ย. 2557 : 19:05
  03790 : การใช้ชุดแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ทางภาษาที่มีต่อความสามารถด้านการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (144/0)
  ครูธัญณิชา
  16 ก.ย. 2557 : 18:37
  03789 : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (166/0)
  kruaimon2557
  15 ก.ย. 2557 : 16:44
  03788 : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะงานช่าง 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านแบบและเขียนแบบเบื้องต้น (168/0)
  มาวิน
  15 ก.ย. 2557 : 12:13
  03787 : บทคัดย่อ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิไกรวิทยา (223/0)
  krookan089
  15 ก.ย. 2557 : 10:43
  03786 : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ_ครูขันเงิน วงษ์มั่น (110/0)
  ครูขันเงิน วงษ์มั่น
  15 ก.ย. 2557 : 10:36

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/16 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |