[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

    
 • ทักทาย พบปะพุดคุย
 • 47  
 • โยกย้าย สับเปลี่ยน
 • 6  
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • 630  


     รายการกระทู้ทั้งหมด
  หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
  โดย
  วันที่
  03701 : ย้ายสับเปลี่ยนด่วน (97/0)
  ครูน้อย
  27 ก.ค. 2557 : 15:36
  03334 : การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ให้กด F5 ก่อน พิมพ์ (2,711/2)
  webmaster
  22 ต.ค. 2556 : 22:06
  03610 : รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (143/0)
  ครูนงคราญ สุดใหม่
  8 พ.ค. 2557 : 15:50
  03609 : การศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การแสดงท่าทางนาฏศิลป์ไทยประกอบเพลงปลุกใจ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนวัดนวลจันทร์ สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร (155/0)
  ครูวิชญาภรณ์ แสงบุตรดี
  8 พ.ค. 2557 : 15:48
  03608 : รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ชุด เอกสารสวยด้วย Word 2010 (118/0)
  ครูภัทรรักษ์ ร้านจันทร์
  8 พ.ค. 2557 : 15:46
  03607 : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (676/0)
  นายศักดิ์สิทธิ์ สุขบรม
  8 พ.ค. 2557 : 06:44
  03606 : การพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานบ๊อบอัพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี (119/0)
  โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
  7 พ.ค. 2557 : 13:30
  03605 : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน เพื่อการสอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่อ่านไม่ได้ (110/0)
  tipsudaresearc
  6 พ.ค. 2557 : 21:19
  03604 : รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ชุด เอกสารสวยด้วย Word 2010 (104/0)
  ครูภัทรรักษ์ ร้านจันทร์
  5 พ.ค. 2557 : 12:54
  03603 : การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Food สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (111/0)
  tuuy2009
  5 พ.ค. 2557 : 04:24
  03602 : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E เรื่อง เสียง (102/0)
  thongthai
  4 พ.ค. 2557 : 23:44
  03601 : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง เด็กรุ่นใหม่สนใจเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (101/0)
  supatsorn52099
  3 พ.ค. 2557 : 16:16
  03600 : โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป.ชลบุรีเขต3รับสมัครครู (197/0)
  kroonirut
  2 พ.ค. 2557 : 23:32
  03599 : การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (102/0)
  krootree
  2 พ.ค. 2557 : 20:55
  03598 : ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (116/0)
  es0897456017
  2 พ.ค. 2557 : 17:06
  03597 : รายงานผลการใช้ปริศนาทายคำพื้นฐานประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการอ่านของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (102/0)
  Krisa0305
  2 พ.ค. 2557 : 14:37
  03596 : การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา (94/0)
  tiprungtip
  2 พ.ค. 2557 : 14:21
  03595 : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (124/0)
  phetsopharak
  1 พ.ค. 2557 : 21:53
  03594 : รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (105/0)
  amaraporn
  1 พ.ค. 2557 : 21:23
  03593 : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาศิลปะ รหัสวิชา ศ23102 เรื่อง รำวงมาตรฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (125/0)
  tanthai
  1 พ.ค. 2557 : 17:34
  03592 : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี 6 (128/0)
  kruarty
  1 พ.ค. 2557 : 17:10
  03591 : รายงานผลการประเมินพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แห่งโรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (115/0)
  รายงานผลการประเมินพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำปรัชญ
  1 พ.ค. 2557 : 11:54
  03590 : แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.๓ (96/0)
  วาสนา รุ่งอินทร์
  1 พ.ค. 2557 : 10:38
  03589 : ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (117/0)
  loveme12345678
  30 เม.ย. 2557 : 16:56
  03588 : เผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ ป.3 (87/0)
  ครูนุช
  29 เม.ย. 2557 : 15:40
  03587 : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ส 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องพระพุทธศาสนากับชีวิต (95/0)
  สุนทร เพชรชู
  29 เม.ย. 2557 : 12:08
  03586 : ปรีชา จันดาหงษ์(2556 ),รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดการสอนวิชาดนตรีเรื่อง การเป่าขลุ่ย เพียงออเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลงานทางวิชาการเพื่อขอมี หรือ เลื่อนวิทยฐานะ ค (93/0)
  ปรีชา จันดาหงษ์
  28 เม.ย. 2557 : 22:23
  03585 : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการคณิตลายเส้น (Bar Model) (267/0)
  wannapanawarat
  28 เม.ย. 2557 : 13:33
  03584 : รายงานผลการใช้หนังสือภาพนิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (90/0)
  บัญญัติ อยู่เบิก
  27 เม.ย. 2557 : 23:03
  03583 : รายงานผลการใช้หนังสือนิทานเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (94/0)
  kittima2557
  27 เม.ย. 2557 : 22:27
  03582 : รายงานผลการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย (105/0)
  pronpairin
  27 เม.ย. 2557 : 11:32
  03581 : รายงานการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของไทย เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 (435/0)
  um1606
  27 เม.ย. 2557 : 11:21
  03580 : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (87/0)
  พรณัฐชา อิ่มเนย
  26 เม.ย. 2557 : 19:48
  03579 : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (75/0)
  พรณัฐชา อิ่มเนย
  26 เม.ย. 2557 : 10:48
  03578 : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (80/0)
  tiktik
  25 เม.ย. 2557 : 16:58
  03577 : เผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ ป.3 (78/0)
  ครูนุช
  25 เม.ย. 2557 : 13:30
  03576 : ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งเพื่อพัฒนาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์เกมการเล่นเชิงคณิต ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (94/0)
  kunkakit99
  25 เม.ย. 2557 : 11:14
  03575 : ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนบ้านน้ำลาด ประจำปีการศึกษา 2555 (90/0)
  ไพบูรณ์ ไชยโย
  24 เม.ย. 2557 : 14:21
  03574 : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (74/0)
  gorumjost
  24 เม.ย. 2557 : 08:48
  03573 : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงาน (84/0)
  01052519
  23 เม.ย. 2557 : 16:55
  03572 : รายงานการใช้สื่อการสอนกระดานฝึกอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 (58/0)
  krukung
  23 เม.ย. 2557 : 13:30
  03571 : รายงานผลการใช้สื่อประดิษฐ์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (53/0)
  krukung
  23 เม.ย. 2557 : 13:27
  03570 : รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง (76/0)
  poppy2548
  23 เม.ย. 2557 : 05:57
  03569 : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (75/0)
  สอาด เทพช่วย
  22 เม.ย. 2557 : 21:20
  03568 : รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ฉันพร้อมจะโตแล้ว วิชาสุขศึกษา (71/0)
  ฐาปกรณ์
  22 เม.ย. 2557 : 17:57
  03567 : รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี (84/0)
  tiya2519
  22 เม.ย. 2557 : 16:38
  03566 : ผลการใช้กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดหลักภาษาไทย (62/0)
  pornnarai
  22 เม.ย. 2557 : 14:30
  03565 : การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล วัดมเหยงคณ์ (79/0)
  onanong2685
  22 เม.ย. 2557 : 08:10
  03563 : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ (52/0)
  onanong2685
  22 เม.ย. 2557 : 08:07
  03562 : การศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ ศ23103ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 (80/0)
  bentukta1829
  21 เม.ย. 2557 : 12:11
  03561 : รับทำวิจัยตลาด เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม สำรวจตลาด วิเคราะห์ข้อมูล วิทยานิพนธ์ 0899833041 (129/0)
  คุณเก่ง
  21 เม.ย. 2557 : 12:10
  03560 : รายงานการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา โดยใช้การจัดกิจกรรม (79/0)
  jiwbenja
  20 เม.ย. 2557 : 23:40
  03559 : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ จำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (104/0)
  amnart372419
  20 เม.ย. 2557 : 22:51
  03558 : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาดีพิทยาคม จังหวัดหนองคาย (74/0)
  amnart372419
  20 เม.ย. 2557 : 22:45
  03557 : รายงานการสร้างและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน วิชาภาษาอังกฤษหลัก2 รหัสวิชา อ 21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (53/0)
  patrinpatrin
  20 เม.ย. 2557 : 16:31
  03556 : รายงานการพัฒนาและการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อวัยวะสำคัญและการดูแล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (66/0)
  ครูประวิทย์
  20 เม.ย. 2557 : 14:15
  03555 : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (116/0)
  supatta notana
  19 เม.ย. 2557 : 12:09
  03554 : รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ฉันพร้อมจะโตแล้ว รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) (85/0)
  ฐาปกรณ์
  18 เม.ย. 2557 : 16:35
  03553 : รายงานผลการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุด พลังงานแสง รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 14101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (64/0)
  ภัทธิชา
  18 เม.ย. 2557 : 16:17
  03552 : การพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การออกกำลังกายแบบมวยไทยแอโรบิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (101/0)
  thefour
  18 เม.ย. 2557 : 10:47
  03550 : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (68/0)
  KruWiyada
  17 เม.ย. 2557 : 09:41
  03548 : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ สนุกคิดพิชิตการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (69/0)
  Aungkana
  14 เม.ย. 2557 : 19:03

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/12 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |