เปิดปฏิทินแอดมิสชั่นส์’59 รับได้มากกว่า 1.2 แสนคน

KRUPUNMAI SHARE

เปิดปฏิทินแอดมิสชั่นส์'59 รับได้มากกว่า 1.2 แสนคน/88 สถาบัน ยื่นสมัคร 10-17 พ.ค.นี้ย้ำต้องใช้โปรแกรมคำนวณคะแนนปี 59 เท่านั้น 

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.59 ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ศ.นพ.อุดม คชิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล(มม.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) และนายก สอท. แถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง การรับนิสิต นักศึกษา หรือ แอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2559 ว่า ปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 88 แห่ง รับนักศึกษา 123,179 คน แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. 24 แห่ง รับ 59,310 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) 22 แห่ง รับ 20,835 คน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 37 แห่ง รับ 42,380 คน และสถาบันสมทบ 5 แห่ง รับ 654 คน โดยรับใน 754 คณะ/สาขาวิชา 4,191 รหัสวิชา

ปฏิทินแอดมิสชั่นส์ ปีการศึกษา 2559 มีดังนี้ จำหน่ายระเบียบการรับสมัคร วันที่ 6-17 พ.ค.2559 ที่ศูนย์จำหน่ายในเขต กทม. 4 ศูนย์ ต่างจังหวัด 12 ศูนย์ รับสมัครวันที่ 10-17 พ.ค. ทางเว็บไซต์ สอท. www.aupt.or.th ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 10-19 พ.ค. ผ่านทางธนาคาร 8 แห่ง ที่ทำการไปรษณีย์ไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ขอย้ำว่าการสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อชำระเงินแล้วเท่านั้น

ศ.นพ.อุดม กล่าวต่อไปว่า ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว วันที่ 10-21 พ.ค. ทางเว็บไซต์ สอท. และโทรสาร. 0-2354-5155-6 ตรวจสอบคะแนนของผู้สมัคร และรายชื่อผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ วันที่ 23-25 พ.ค. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย วันที่ 5 มิ.ย. ทางเว็บไซต์ สอท. และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ร่วมประกาศผลกับทาง สอท. สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 14-17 มิ.ย. และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 1 ก.ค. ทางเว็บไซต์ สอท.www.aupt.or.th

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ โทร.0-2354-5150-2 โทรสาร.0-2354-5155-6

"ขอเตือนว่าการทดลองคำนวณคะแนนแอดมิสชั่นส์นั้น นักเรียนต้องใช้โปรแกรมคำนวณฯ ปี 2559 ในเว็บไซต์ www.aupt.or.th  เท่านั้น ห้ามใช้โปรแกรมคำนวณของปีอื่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการคำนวณคะแนน รวมถึงการเลือกคณะ หรือสาขาที่เรียน นอกจากนี้การเลือกสมัครแอดมิสชั่นส์ควรดูศักยภาพ และความถนัดของตนเองด้วย ขณะที่ผู้ปกครองควรเป็นผู้ให้คำแนะนำอย่าตัดสินใจแทนเด็ก และก่อนสมัครควรศึกษารายละเอียดในระเบียบการสมัครให้ครบถ้วน โดยเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะ หรือเกณฑ์ขั้นต่ำที่แต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนดไว้ เพราะ สอท.จะประมวลผลแต่คะแนนเท่านั้น ทั้งนี้ แต่ละปีจะมีผู้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์กว่า 100 คน เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด ทำให้ สอท.ต้องประสานคณะที่เด็กเลือกในอันดับถัดไป เพราะถือว่าสอบผ่านแล้ว แต่ก็น่าเสียดายที่ต้องพลาดหวังจากคณะที่เลือกไว้ในอันดับต้นๆ" ศ.นพ.อุดม กล่าว

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @