“สกสค.-ออมสิน”รีไฟแนนซ์หนี้ครู

KRUPUNMAI SHARE

เอาเงินช.พ.ค.ค้ำประกัน-นำร่องกลุ่มมีวินัยการเงินดี

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการการฌาปณกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (ช.พ.ค.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีมติเห็นชอบตามการดำเนินการโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ตามข้อเสนอของธนาคารออมสิน ที่ใช้เงิน ช.พ.ค.ซึ่งทายาทจะได้รับในอนาคตเมื่อสมาชิกเสียชีวิต มาค้ำประกัน ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่ เพิ่มเติมให้แก่ผู้กู้ที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือรีไฟแนนซ์หนี้ แต่การดำเนินการขอให้ดำเนินการนำร่องในกลุ่มผู้กู้ที่มีวินัยทางการเงินที่ดีก่อน 
 
นายพินิจศักดิ์ กล่าวต่อว่า ตนได้ยืนข้อเสนอซึ่งเป็นมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค.ให้กับธนาคารออมสินว่า การดำเนินการโครงการลดภาระหนี้ครู จะทำเป็นระยะ โดยจะ เริ่มจากกลุ่มแรก คือ กลุ่มผู้กู้เงินช.พ.ค.ที่มีวินัยทางการเงินที่ดี ไม่เคยค้างชำระค่างวดเงินกู้ หรือเคยค้างแต่ชำระหมดแล้ว เพื่อให้กำลังใจผู้ที่มีวินัยทางการเงิน ซึ่งจะเห็นภาพการลดภาระหนี้ได้ชัดเจน เนื่องจากมีการลดภาระดอกเบี้ย จากร้อยละ 6.5 เป็นร้อยละ 4 ถัดไปจะเป็นระยะที่ 2 คือ กลุ่มผู้กู้ ช.พ.ค.ที่ผิดนัดชำระบ้าง แต่ผิดนัดชำระไม่มาก และกลุ่มที่ผิดนัดชำระ 3 งวดขึ้นไป
 
ทั้งนี้ ทางธนาคารออมสิน แจ้งว่ามีผู้กู้ที่อายุไม่ต่ำกว่า 50 ปี ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการได้ประมาณ 280,000 คน เฉลี่ยยอดหนี้ประมาณรายละ 1 ล้านบาท แต่ยังไม่มีการจำแนกว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการในระยะแรกได้เท่าไร
 
"เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมทำหนังสือทวงถามคำตอบจากธนาคารออมสินเกี่ยวกับการติดตามทวงเงิน กรณีการผิดนัดชำระค่างวด ซึ่งในเงื่อนไขและข้อตกลงมีการระบุว่า กรณีผู้กู้ผิดนัดชำระงวดที่ 1-3 ธนาคารออมสินและ สกสค.ต้องทำอะไรบ้าง อาทิ ค้างงวดที่ 1 ธนาคารออมสินต้องมีหนังสือทวงถามไปยังผู้กู้ งวดที่ 2 นอกจากแจ้งผู้กู้แล้วต้องแจ้งผู้ค้ำประกันให้รับทราบด้วย เพราะถ้ามีหนังสือทวงถามตามนี้ เชื่อว่าการผิดนัดงวดที่ 3 น่าจะน้อยลง แต่ทางธนาคารออมสิน ก็ยังไม่ได้ตอบกลับมาที่ สกสค. ดังนั้น จึงไม่แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างไร ทั้งนี้ หากพบว่า ธนาคารออมสินไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว ก็จะเสนอคณะกรรมการ สกสค.ให้พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรกับเงินที่ทางธนาคารออมสินได้หักเงินจากกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษโครงการ ช.พ.ค.เพื่อชำระแทนผู้ที่ค้างชำระติดต่อกัน 3 งวดไปแล้ว เพราะมีคำถามว่าเมื่อธนาคารออมสิน ไม่ทำตามข้อตกลงแล้วไปหักเงินจากกองทุนเงินสนับสนุนฯ เลย เหมาะสมหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาหักเงินไปแล้วถึง 6,000 กว่าล้านบาท"นายพินิจศักดิ์ กล่าว
 
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @