.เห็นชอบให้สำรองจ่ายเงิน ช.พ.ค.แทนสมาชิกอายุ 75 ปีขึ้นไป

KRUPUNMAI SHARE

บอร์ด ช.พ.ค.เห็นชอบให้สำรองจ่ายเงิน ช.พ.ค.แทนสมาชิก
ที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพต่อเนื่อง 40 ปี หรือผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) แถลงข่าวการสำรองจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพให้สมาชิก ช.พ.ค. เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม

 

นายพิษณุ ตุลสุข ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (คณะกรรมการ ช.พ.ค.) ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา

ที่ประชุมเห็นว่า เพื่อต้องการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. ให้มีเงินเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิก ช.พ.ค.ที่ได้รับเงินบำนาญไม่ถึง 10,000 บาท อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกที่มีความภักดีและมีความซื่อตรงในการชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและยาวนาน

จึงมีมติให้สำนักงาน สกสค. ดำเนินการสำรองจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพให้สมาชิก ช.พ.ค. ที่ไม่เคยค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ และมีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป (ซึ่งมีจำนวน 70,110 ราย) หรือเป็นสมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องและมีอายุมากกว่า 75 ปีขึ้นไป (ซึ่งมีจำนวน 5,094 ราย) ทั้งนี้ สมาชิก ช.พ.ค.ทั้งสองกรณีที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการต้องแสดงความจำนง โดยมีการเซ็นยินยอมจากทายาทด้วย เพราะเมื่อสมาชิกเสียชีวิตและทายาทได้รับเงินสงเคราะห์รายศพแล้ว จะถูกหักเงินสำรองจ่ายคืนให้แก่กองทุนตามจำนวนที่ สกสค.ได้สำรองจ่ายไป

สำหรับแนวทางดำเนินการสำรองจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพให้กับสมาชิกทั้ง 2 กลุ่มนั้น สำนักงาน สกสค. จะดำเนินการโดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อนำเงินมาหมุนเวียนสำรองจ่ายสงเคราะห์รายศพให้สมาชิก ซึ่งขณะนี้สำนักงาน สกสค. กำลังจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการในการสำรองจ่ายเงินดังกล่าว หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงาน สกสค. เคยพบปัญหาสมาชิก ช.พ.ค. ที่มีอายุมากแล้วเกิดการหลงลืมไม่ได้จ่ายเงินสงเคราะห์รายศพติดต่อกัน 3 เดือน ทำให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก

กรณีเช่นนี้ ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมกับผู้ที่จ่ายเงินสงเคราะห์รายศพมาทั้งชีวิต เพียงแค่ลืมส่งไป 3 เดือน ดังนั้น โครงการนี้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาการหลงลืมจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพในแต่ละเดือนของผู้สูงอายุได้

ในส่วนของหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. นั้น แต่เดิมผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ไม่สามารถสมัครสมาชิก ช.พ.ค.ได้ แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีข้าราชการจำนวนมากที่บรรจุเข้ารับราชการในขณะที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ดังนั้น สำนักงาน สกสค. จึงจะดำเนินการสำรวจและพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้บุคคลเหล่านี้สามารถสมัครสมาชิก ช.พ.ค.ได้เหมือนสมาชิกทั่วไป

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการจะตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบ ในทุกมิติที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาแบบฉับพลัน และแก้ปัญหาชีวิตครูได้ทันต่อสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติของแต่ละคน คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนธันวาคม 2559 ทั้งนี้ เป้าหมายสูงสุดของการดำเนินโครงการข้างต้น คือ การทำให้ครูทุกคนมีความสุข


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
7/11/2559

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2016/nov/463.html

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @