กกอ.เล็งเชือดมหาวิทยาลัยเพิ่ม

KRUPUNMAI SHARE

วันนี้ (14 ธ.ค.)รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กกอ.ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการแก้ไขกฎกระทรวง เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะทำให้การพิจารณาจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเข้มงวดมากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยจะต้องเปิดหลักสูตรให้สอดคล้องตามความต้องการของประเทศและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กกอ. เช่น มีจำนวนบุคลากรผู้สอนต่อจำนวนผู้เรียนตามที่กำหนด และสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการควบคุมแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ซึ่งการดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเรียบร้อยดี

“ในส่วนการแก้ปัญหาของ มรภ.สุรินทร์ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจของที่ประชุมอย่างมาก เนื่องจากได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มีความชัดเจน เช่น มีแผนการรับนักศึกษาเท่าไหร่ มีบุคลากร-คณาจารย์กี่คน หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ เป็นต้น ที่ประชุมจึงได้แนะนำให้ทุกมหาวิทยาลัยนำรูปแบบการจัดทำรายงานการตรวจสอบหลักสูตรของ มรภ.สุรินทร์ไปเป็นต้นแบบ”ประธาน กกอ.กล่าวและว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือวาระลับตามคำสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นข้อเสนอให้ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาเห็นชอบในการดำเนินการควบคุมมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากมหาวิทยาลัย 4 แห่งก่อนหน้านี้… อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/542753

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @