เซ็นจ้าง2ปีรองผอ.องค์การค้า/ที่ปรึกษาคลัง-กฎหมาย

KRUPUNMAI SHARE

"พิษณุ" เผยต้องมีที่ปรึกษากฎหมาย 2 คน จะช่วยงานได้มากเพราะองค์การค้าฯมีคดีฟ้องร้องทางแพ่ง-อาญาหลายคดี

วันที่ 20 ก.พ.60 ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.องค์การค้า ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมบอร์ด สกสค.มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตั้งรอง ผอ.องค์การค้าฯ และรับทราบการตั้งที่ปรึกษาองค์การค้าฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานขององค์การค้าฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ขณะนี้ สกสค.ได้ดำเนินการแต่งตั้งรองผอ.องค์การค้าฯ และที่ปรึกษาองค์การค้าฯ เรียบร้อยแล้ว รวม 4 ราย ดังนี้ รอง ผอ.องค์การค้าฯ 1 ราย ได้แก่ นายหวั่น แตงทิพย์ อดีตผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ส่วนที่ปรึกษาองค์การค้าฯ 3 ราย ได้แก่ นางผานิตย์ มีสุนทร อดีตรองปลัด ศธ. เป็นที่ปรึกษาด้านการบริการการคลัง, พ.ต.อ.สมนึก คำวิเศษ และนายพัฒนพงศ์ สุขโกษา เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ทั้ง 4 รายได้เซ็นสัญญาจ้างกับทางองค์การค้าฯ เรียบร้อยแล้วมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี

"สาเหตุที่ต้องมีที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 2 ราย เนื่องจากองค์การค้าฯ มีคดีที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง สืบสวน สอบสวน ทั้งทางแพ่งและอาญาหลายคดี และธุรกิจขององค์การค้าฯ ยังต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านธุรกิจ การพาณิชย์ ฉะนั้นที่ปรึกษาทั้งสองจะช่วยได้มากเพราะมีความชำนาญ ซึ่ง พ.ต.อ.สมนึก จะช่วยดูแลในคดีอาญา ส่วนนายพัฒนพงศ์ จะดูในส่วนคดีแพ่ง อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 22 ก.พ.60 นี้ จะมีการรับมอบงานจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) อดีตปฏิบัติหน้าที่ผอ.องค์การค้าฯ จากนั้นก็จะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่"ดร.พิษณุ กล่าว

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @