บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง Tense

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง Tenses      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                            ผู้จัดทำ  นางสาวณัฐชมนต์  สุขษาเกษ  โรงเรียนกาละวิทยาลัย  สพม.34

                          

 ดาวน์โหลดบทเรียนสำเร็จรูป วิชาภาษาอังกฤษ ได้ที่นี่

1.5/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านกันตรวจ  เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุกnโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @