แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ชุดที่ 1 เรื่อง สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
 
โดย     นางวันทนา  โพธิ์แก้ว
ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ปกแบบฝึกทักษะ ลิงค์ https://drive.google.com/open?id=0B7yD-Bn3srlUbWxMeG9UTUEwQTA

 

แบบฝึกทักษะชุดที่ 1 ลิงค์

https://drive.google.com/open?id=0B7yD-Bn3srlUVm1jNE90R1VxbjA

4/5 - (3 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @