ชุดฝึกเสริมทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดฝึกเสริมทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร

ชุดฝึกเสริมทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
จัดทำโดย นางปวีณา  จันดา  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 


laugh ดาวน์โหลดผลงานวิชาการ ฉบับเต็มที่นี่ คลิ๊ก
ขอขอบคุณที่สนับสนุนเว็ปไซต์ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม คุณครูสามารถรับแบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านทางอีเมลล์
วิธีการสนับสนุน ขั้นตอนการขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @