การพัฒนาทักษะการเขียนคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

การพัฒนาทักษะการเขียนคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้พัฒนา
ครูศิริวรรณ   ฟักป้อม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

                                  

                                                          

หน้าปกผลงาน
นวัตกรรม
 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ CIPPiest (CIPPiest Model) โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @