ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่องคลื่นกล

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่องคลื่นกล
การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น และชนิดของคลื่น

นางสาวขวัญยืน ฤทธิ์แดง
ตำแหน่งครู   วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7

หน้าปก 
นวัตกรรม ชุดกิจกรรม
 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ CIPPiest (CIPPiest Model) โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @