หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องสันติคุมพชาดก สองนกแขกเต้า

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องสันติคุมพชาดก สองนกแขกเต้า

พัฒนาโดย
นางสาวอรอุมา  บุญเรือง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง อำเภอนามน จังหวัด กาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3

สองนกแขกหน้าปก

ดาวน์โหลดนวัตกรรมที่นี่
สองนกแขกเต้า

1/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @