แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรื่องสมการ

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมทางการศึกษา
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรื่องสมการ

พัฒนาโดย
นางณิชากานต์   รอดระกำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนวัดโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่1 เรื่องสมการ

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3             

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @