สทศ.จี้รร.ส่งข้อมูลนักเรียนสอบวีเน็ต

KRUPUNMAI SHARE

สทศ.เปิดให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนปวช.3และปวส.2 ทุกคนที่สอบวีเน็ต เพิ่มได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พ.ย. นี้ อังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.53 น.

วันนี้ (13พ.ย.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีนโยบายให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.)3 และระดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง( ปวส.) 2  ทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ วีเน็ต ปีการศึกษา 2561  แต่จนถึงขณะนี้โรงเรียนยังส่งข้อมูลนักเรียนที่จะสอบวีเน็ตไม่ครบ  โดยระดับปวช. 3  โรงเรียนที่ส่งข้อมูลมาแล้ว 943 แห่ง  จาก 1,138  แห่ง ยังเหลือ 195 แห่ง  ระดับ ปวส.2 ส่งข้อมูลมาแล้ว 774 แห่ง จาก 946 แห่ง ยังเหลือ 172 แห่ง ดังนั้น สทศ. จึงเปิดระบบให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนที่จะสอบวีเน็ตหรือต้องการส่งเพิ่มหรือลดข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พ.ย. 2561 ผ่านทางระบบวีเน็ต

  รศ.ดร.สัมพันธ์  กล่าวต่อไปว่า    ทั้งนี้โรงเรียนสามารถใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของโรงเรียนในการเข้าระบบวีเน็ต แล้วนำส่งข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน สำหรับโรงเรียนที่ต้องการ เพิ่มหรือลดจำนวนนักเรียนที่ได้นำส่งข้อมูลไปแล้ว ให้ใช้ไฟล์เดิมที่ได้นำส่งข้อมูล แล้วปรับแก้ให้ถูกต้อง และนำส่งไฟล์ส่งเข้าระบบวีเน็ตอีกครั้ง  ส่วนการสอบวีเน็ต  ปีการศึกษา 2561  ปวช.3 สอบวันที่ 26 ม.ค.2562 และ ปวส.2 สอบวันที่ 27 ม.ค. 2562  และประกาศผลสอบวันที่ 27 ก.พ. 2562  ทั้งนี้ สทศ. ได้นำตัวอย่างกระดาษคำตอบ รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @