ปลัด ศธ.เตรียมเสนอ กยศ.พิจารณาหลักเกณฑ์ขอกู้ใหม่

KRUPUNMAI SHARE

ปลัด ศธ.เตรียมเสนอ กยศ.พิจารณาหลักเกณฑ์ขอกู้ใหม่ หลังมีการทักท้วงการคัดกรองสถานศึกษาไม่ชัดเจน ว่าต้องอิงกับเกณฑ์ประเมินองค์กรไหนระหว่าง สมศ.กับ สกอ.

นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีมติเห็นชอบการหลักเกณฑ์การคัดกรองและแนวปฏิบัติในการคัดกรองสถานศึกษาและผู้กู้ยืม กองทุน กยศ. และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2558 โดยในส่วนของผู้กู้ซึ่งเคยมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมที่กำหนดว่าต้องไม่น้อยกว่า 2.00 นั้น ได้มีการผ่อนผันการบังคับใช้ไปเริ่มปีการศึกษา 2559 แล้ว แต่ขณะนี้ได้เกิดประเด็นข้อท้วงติงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา ที่มีการเพิ่มในส่วนของผลการรับรองคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือการผ่านการประเมินของต้นสังกัด ว่ายังไม่มีความชัดเจน เพราะเกณฑ์การผ่านการประเมินของต้นสังกัด กับเกณฑ์การรับรองคุณภาพของ สมศ. ก็แตกต่างกัน อาทิ ระดับอุดมศึกษา การผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะผ่านเป็นระดับ ขณะที่ของ สมศ.จะมีเพียงผ่านกับไม่ผ่านการรับรอง จึงมีข้อสังเกตว่าจะพิจารณาอย่างไร ทั้งนี้การประชุมบอร์ด กยศ.จะมีขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน ทาง กยศ.ได้เสนอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวตามที่มีข้อทักท้วง ซึ่งที่ประชุมคงต้องมาพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง ว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้กู้อย่างไรบ้าง และจะมีการพิจารณาเลื่อนการบังคับใช้ออกไปเช่นเดียวกับเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้หรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลล่าสุดการรับรองสถานศึกษาในการประเมินรอบ 3 ของ สมศ. พบว่า ระดับมัธยมศึกษา รับรอง 2,265 แห่ง ไม่รับรอง 955 แห่ง ระดับอาชีวศึกษา 645 แห่ง ไม่รับรอง 136 แห่ง รอผลการรับรอง 212 แห่ง และระดับอุดมศึกษา รับรอง 310 แห่ง ไม่รับรอง 3 แห่ง ซึ่งหากพิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาข้างต้น จะส่งผลกระทบต่อผู้กู้ที่อยู่ในสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองแน่นอน.

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @