กองทุนเสมาพัฒนาชีวิตเคาะเพิ่มทุน “นักศึกษาแพทย์” 6 ทุนๆ ละ 1 แสนบาท

KRUPUNMAI SHARE

กองทุนเสมาพัฒนาชีวิตปรับจ่ายทุนพยาบาล 5.5 หมื่นบาทต่อปี ประสาน สพฐ. หางบจ่ายเงินเดือนครูจ้างชั่วคราวใน ร.ร. เอง ชี้ นำเงินมาจ่ายเป็นทุนนักศึกษาแพทย์ ใน 6 ภาคๆ ละ 6 ทุนๆ ละ 1 แสนบาท

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการให้เพิ่มทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล จากปีละ 40,000 บาทต่อปี เป็น 55,000 บาทต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ซึ่งถึงแม้ว่าขณะนี้จะเข้าสู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แล้วแต่ที่ผ่านมายังไม่มีการจัดสรรเงินทุนออกไป โดยการจัดสรรทุนปีการศึกษา 2561 จัดสรรเป็นทุนนักศึกษาพยาบาล จำนวน 213 คนๆ ละ 55,000 บาท รวมเป็นเงิน 11,715,000 บาท ทุนจ้างครูชั่วคราว ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 49 คนๆ ละ 18,900 บาท เป็นเงิน 9,261,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20,976,000 บาท

นายการุณ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงการใช้เงินกองทุนเสมาฯ โดยมีมติว่าจะนำเงินกองทุนนี้มาให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนใน 6 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 คน รวม 6 ทุนๆ ละ 100,000 บาทต่อปี และตัดเงินในส่วนของทุนจ้างครูชั่วคราวออก โดยให้ สพฐ. ไปใช้งบประมาณที่ สพฐ. มีอยู่ในการจ้างครูแทน เนื่องจาก สพฐ. ก็มีงบประมาณในการจ้างครูอยู่แล้ว และกองทุนฯจะได้นำเงินในส่วนนี้มาจ่ายแก่นักศึกษาแพทย์แทน เบื้องต้นได้มีการหารือกับผู้แทน สพฐ. แล้วซึ่งจะยังไม่ตัดงบจ้างครูทันทีอาจไปเริ่มในปีการศึกษา 2562 แต่จะให้เวลาในการเปลี่ยนผ่าน ขณะเดียวกัน จะทำแนวปฏิบัติในการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์เข้ารับทุนเสมาพัฒนาชีวิตต่อไป ทั้งนี้ ทุนเสมาฯที่นักศึกษาแพทย์ได้รับอาจจะไม่มากแต่ก็เสริมเติมเต็มจากทุนอื่นๆ ที่ได้รับก่อนหน้านี้

ปลัด ศธ. กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังได้ปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อจัดสรรเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นโดยจะเป็นการอุดช่องโหว่ที่อาจทำให้เกิดการทุจริตขึ้นได้อีก โดยมีจุดเปลี่ยนสำคัญคือในการเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายและโอนเงินให้แก่วิทยาลัยพยาบาล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นั้น จะต้องมีการตรวจสอบรายชื่อและสำเนาเลขบัญชีว่าตรงกันหรือไม่ จากเดิมที่ไม่มีการตรวจสอบบัญชีของผู้รับทุน รวมถึงให้สถานศึกษารายงานสถานะของผู้รับทุนต่อคณะกรรมการปีการศึกษาละ 2 ครั้ง

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @