สพฐ.เห็นด้วยปรับข้อสอบ TCAS เพิ่มวัดทักษะอนาคต

KRUPUNMAI SHARE

“บุญรักษ์” เห็นด้วย ทปอ.ปรับข้อสอบ TCAS เพิ่มทักษะอนาคต สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยน ยันการวัดผลสามารถทำได้ เผยหลักสูตรการพื้นฐานก็ต้องปรับเน้นสมรรถนะมากขึ้นเช่นกัน

             (25 เม.ย.62) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเห็นชอบแนวทางปรับปรุงข้อสอบการคัดเลือกบุคคลกลางเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือ TCAS เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดจำนวนวิชาและการสอบ และลดค่าใช้จ่ายในการสอบ โดยข้อสอบที่ปรับปรุงนั้นจะเพิ่มการวัดทักษะในอนาคต เช่น เรื่องความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ เป็นต้น ซึ่งคาดจะพัฒนาเพื่อใช้เป็นข้อสอบระดับชาติปีการศึกษา 2565 นั้น ว่า การพัฒนาดังกล่าวถือเป็นเรื่องดี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมสนับสนุน เพราะปัจจุบันมีการสอบจำนวนมาก สอบหลายครั้ง ถือเป็นความทุกข์ของนักเรียนและผู้ปกครองมาเป็นเวลานาน

ทั้งนี้ เรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงต่อไปข้างหน้าคือ หลักสูตรการเรียนการสอนจะเน้นสมรรถนะ ทักษะมากขึ้น ซึ่งข้อสอบที่ใช้ในอนาคต ต้องมาวางกรอบ แนวทางให้สอดคล้องกับหน่อยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ต้องรู้แนวทางใหม่ของการสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ หรือ หลักสูตรของ สพฐ. ที่ต้องนำแนวทางข้อสอบมาจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องโดยเน้นพัฒนาสมรรถนะนักเรียน พัฒนาทักษะของนักเรียนต่อไป ทั้งนี้ในอนาคต สพฐ.มุ่งเป้าเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นฐานสมรรถนะ

“อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนที่เป็นฐานสมรรถนะนั้น จะเกิดขึ้นได้โดยการรวมเอาหลายวิชาเข้ามาบรูณาการร่วมกัน เช่น ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี เป็นต้น ดังนั้นการที่ ทปอ. กำหนดให้มีการปรับปรุงข้อสอบ ผมมองว่าจะสอดคล้องกับอนาคตที่ สพฐ.จะเปลี่ยนแปลงหลักสูตรด้วย ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงครูจะต้องทำงานหนักมากขึ้น เพราะความรู้ถือเป็นชั้นแรกของการจัดการเรียนการสอน แต่การสร้างสมรรถนะ ถือเป็นขั้นที่เกินกว่าความรู้ ซึ่งครูจะต้องบรูณาการทั้งในเรื่องของความรู้ ทักษะ และเจตนคติที่ดี เพื่อสอนให้นักเรียนมีสมรรถนะที่จำเป็นในอนาคต” นายบุญรักษ์ กล่าวและว่า อย่างไรก็ การวัดทักษะอนาคต สามารถวัดได้และปัจจุบันข้อสอบเหล่านี้มีอยู่ เช่น การสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู มีข้อสอบลักษณะนี้อยู่แล้ว

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @