แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 รหัสวิชา ว32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

KRUPUNMAI SHARE

แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 รหัสวิชา ว32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

นายจรูญ ศรีรักษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


หน้าปก
คำนำ สารบัญ
เนื้อหา นวัตกรรม

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @