ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ 9 ขั้น

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมทางการศึกษา
ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ 9 ขั้น


ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ฉบับเต็มที่นี่
ชุดฝึกเรื่อง Fact of Animals

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ CIPPiest (CIPPiest Model) โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @