ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ 9 ขั้น

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมทางการศึกษา
ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ 9 ขั้น


ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ฉบับเต็มที่นี่
ชุดฝึกเรื่อง Fact of Animals

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @