การพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Work Place) โดยใช้กลยุทธิ์ 5H โรงเรียนบ้านยวนยาง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562-2563

KRUPUNMAI SHARE

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รายงานการพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @