KRUPUNMAI SHARE

กรอบปฏิทินการดำเนินงานในการขับเคลื่อน PA ในโรงเรียนบางละมุง เพื่อให้คุณครูได้พัฒนางานตามข้อตกลงที่เสนอกับ ผอ. ไว้ และถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็นำไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของแต่ละโรงเรียนได้  ขอขอบคุณ โรงเรียนบางละมุง

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @