กศน.-สพฐ.นำร่องใส่หลักสูตรทำบัญชีครัวเรือนสอนเด็กในช่วงทำกิจกรรมลดเวลา เรียน เพิ่มเวลารู้

KRUPUNMAI SHARE

กศน.-สพฐ.นำร่องใส่หลักสูตรทำบัญชีครัวเรือนสอนเด็กในช่วงทำกิจกรรมลดเวลา เรียน เพิ่มเวลารู้ หวังสร้างวินัยการใช้จ่าย รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน สพฐ.ย้ำชัด ครูต้องทำบัญชีครัวเรือนเป็นและนำไปใช้จริงได้

นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มอบให้ตนนำเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขยาย ผลไปสู่สถานศึกษา เบื้องต้นได้หารือกับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) และนายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เลขาฯ กศน.) ทั้งนี้ ในส่วนสำนักงาน กศน. ตนได้มอบนโยบายให้นำเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนสอดแทรกไปกับทุกหลักสูตรการ ศึกษา ผ่านวิชาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มลงในทุกหลักสูตรการสอนอาชีพที่ กศน.ให้บริการแก่ประชาชน

นพ.กำจรกล่าวต่อว่า ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะใช้ครูเป็นสื่อกลาง โดย สพฐ.จะประกาศเป็นนโยบายว่าครูทุกคนต้องมีความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ต้องทำบัญชีครัวเรือนเป็นและนำไปใช้ได้จริง และให้ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดังกล่าวไปสู่นักเรียน ซึ่งจากนี้ สพฐ.จะจัดอบรมให้ความรู้แก่ครู รวมทั้งคิดรูปแบบและวิธีการอบรมการจัดทำทำบัญชีครัวเรือนลงไปสู่ครูทุกคน ให้ได้รับความรู้อย่างถูกต้องและทั่วถึง ส่วนการเผยแพร่ไปสู่นักเรียนนั้น จากการหารือเห็นตรงกันว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะนำองค์ความรู้นี้ไปเผยแพร่คือ เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป โดยจะเริ่มในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

"ที่เลือกใช้ช่วงเวลา 14.00 น. เพราะเป็นช่วงเวลาตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่เด็กจะได้มาทำกิจกรรมพัฒนาตนเอง ซึ่งการทำบัญชีครัวเรือนจะอยู่ในกลุ่มของการสร้างทักษะชีวิต ทักษะการออม ซึ่งหวังว่าหากเราปลูกฝังให้เด็กมีความรู้และมีนิสัยการออมก็จะนำไปสู่ครอบ ครัวของเด็ก เกิดการเผยแพร่บัญชีครัวเรือนไปทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม เราพูดเรื่องเศรษฐพอเพียงกันมานาน แต่ผลรูปธรรมยังน้อย ซึ่งผมคิดว่าการทำบัญชีครัวเรือนจะเป็นรูปธรรมแรกๆ ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เรารู้ว่ามีทรัพย์สิน รายได้ รายจ่าย อย่างไร สามารถวางแผนอนาคตได้" ปลัด ศธ.กล่าว.

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @