ด่วน รับตรงโรงเรียนนายร้อยตำรวจหญิง รับสมัคร 15 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559

KRUPUNMAI SHARE

โรงเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ประกาศรับตรง เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง รับสมัคร 15 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1. เป็นเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี ไม่เกิน 21 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. สูงไม่ต่ำกว่า 160 cm

รับทั้งหมด 57 คน

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่  http://www.admission.rpca.ac.th/v2016/

รับสมัครออนไลน์

กำหนดการ

วันที่

รายการปฏิบัติ

สถานที่

รับสมัคร

http://admission.rpca.ac.th

ยื่นเอกสารเพิ่มเติม
หากมีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ

รร.นรต. ฝ่ายนิติการ 
เวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

http://admission.rpca.ac.th

สอบข้อเขียน

รร.นรต.

ประกาศผลข้อเขียน

http://admission.rpca.ac.th

รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์

รร.นรต.

พิมพ์ลายนิ้วมือ

รร.นรต.

ตรวจร่างกาย

โรงพยาบาลตำรวจ

สอบพลศึกษา

รร.นรต.

ยื่นหลักฐานการสมัคร

รร.นรต.

วัดขนาดร่างกาย 
และสอบสัมภาษณ์

รร.นรต.

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

http://admission.rpca.ac.th

รายงานตัวสอบผ่าน

รร.นรต.

 
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @